Заједничке медицинске делатности

Управник: Прим.др сци мед. Весна Либек
Главна сестра: ВМС Милена Милисављевић


Служба за пријем и збрињавање ургентних стања

Начелник: Мр сци. мед. Др Саша Дрињаковић
Главна сестра: ВМС Оливера Павловић 

 

Служба за пријем и збрињавање ургентних стања је формирана 9. марта 2013. Како ка КБЦ Земуну гравитира преко 700.000 становника било је неопходно формирати ову службу и омогућити пружања савремене и ефикасне услуге за збрињавање ургентних стања. Развијање овог концепта се у потпуности оправдало јер је број пацијената континуирано растао од оснивања и 2019. године је износио 90. 000 пацијената. У периоду од марта 2020. до краја марта 2021.године када је КБЦ Земун био у статусу Ковид болнице у служби је збринуто око 22000 хитних пацијената од чега је око 7000 хоспитализовано.

У служби тренутно ради 72 здравствена радника од чега 6 лекара и 66 медицинских сестара. Служба је конципирана кроз два одсека, а служба организује и санитарни пропусник за све пацијенте КБЦ Земун.

1. Одсек за пријем и збрињавање хируршких пацијената 

Шеф одсека: Др Александар Станисављевић
Надзорна сестра: МС Славица Шиђанин  

2. Одсек за пријем и збрињавање интернистичких пацијената

Шеф одсека: Др Милоје Марјановић
Надзорна сестра: МС Обренија Стојановић