КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ

Управник: Проф.др Дејан Стевановић

Главна сестра: ВСС Слађана Крстић

 

Служба опште хирургије 

Начелник: Доц.др Небојша Митровић 

Главна сестра: ВМС Марија Вучетић

 

Служба опште хирургије располаже са 65 болесничких кревета, јединицом за полуинтезивно лечење, два превијалашта која испуњавају све услове за примену асепсе и антисепсе. Служба збрињава сва стања из области опште, васкуларне, ендоцрине и онкохиирургије, спроводећи  клиничко испитивање, преоперативну припрему, оперативно, неоперативно и постоперативно лечење и негу болесника.  Осим тога, запослени у служби обављају специјалистичко-консултативне прегледе и пружају амбулантно-поликлиничке услуге.
На годишњем нивоу у Служби опште хирургије се уради око 4200 хируршких интервенција, од којих око 500 хитних, око 380 минимално-инвазивних и око 880 малих хируршких операција. Годишње се пријави и око 300 малигнитете Заводу за јавно здравље.


Данас је у оквиру службе запослено: 25 хирурга од којих 19 специјалиста и 6 специјализаната, 1 ванредни профессор, 1 доцент, 2 асистента, 1 примаријус, 2 доктора наука, 2 магистра наука, као и 30 медицинска сестра од којих тренутно 4 медицинске сестре са Високом струковном школом.


После 8 година, реновирање операционих сала је завршено и КБЦ Земун добија најмодерније сале и најсавременију медицинско-техничку опрему и готово да по томе предњачи у земљи.
Служба опште хирургије је наставна база Медицинског факултета у Београду, Високе струковне школе Београд, као и средње медицинске школе „Надежда Петровић“.


Поделом Службе опште хирургије на четири одељења према новој систематизацији ендокрина хирургија поново заузима своје место у хируршком лечењу као и онкохирургија дојке, а поред усвојених минимално-инвазивних процедура, 02. 12. 2013. године урађена је и прва лапароскопска операција колона.

 

1. Одељење гастроинтестиналне хирургије

Шеф одељења: Др Никола Павлица

Главна сестра одељења: МС Јелена Дацевић

 

2. Одељење хепатобилиопанкреатичне хирургије

Шеф одељења: Асс.др Дамир Јашаровић

Главна сестра: ВСС Слађана Стошић

 

3. Одељење онколошке и васкуларне хирургије

Шеф одељења: Др Слободан Радмиловић

Главна сестра одељења: ВМС Весна Симић Стевановић

 

4. Одељење минимално инвазивне и ендокрине хирургије

Шеф одељења: Др Срђан Милина

Главна сестра одељења: ВМС Милена Жугић