Клиника за интерну медицину

Управник: Доц.др Ратко Томашевић

Главна сестра: ВМС Добрила Милосављевић

Служба хематологије

  • Одељење клиничке хематологије
  • Одељење хематолошке дијагностике


Начелник: Асс. прим др сц. мед Зорица Цветковић, научни сарадник

Главна сестра: ВМС Радица Бајић

 

Служба хематологије Клинике за интерну медицину формирана је 2012. године и има два одељења: Одељење клиничке хематологије и Одељење хематолошке дијагностике и дневне болнице. 

Поред стационара који располаже са 18 постеља, служби припада и одвојени простор за дијагностичке интервенције, а лекари део своје делатности обављају и у оквиру хематолошке амбуланте. Служба хематологије се на најсавременији начин бави лечењем обољења крви и крвотворних органа и технички и кадровски је оспособљена да пружи скоро све услуге терцијарног нивоа здравствене заштите. У свом раду тимски сарађујемо са осталим службама Центра, што уз развијену сарадњу са другим терцијарним установама, пре свега Клиником за хематологију Клиничког центра Србије и Институтом за онкологију и радиологију Србије, омогућава брзу дијагностику и збрињавање и најкомплекснијих болесника.

У оквиру Службе хематологије лече се болесници са малигним хемопатијама – оболели од неоплазми зрелих Б и Т лимфоцита (хронична лимфоцитна леукемија, мултипли мијелом, Ходгкинов лимфом и нехочкински лимфоми), мијелопролиферативних неоплазми, мијелодисплазних синдрома, као и старији болесници са акутним леукемијама који нису кандидати за мијелоаблативну терапију и трансплантацију коштане сржи. Поред тога, у Служби хематологије дијагностикује се и лечи и широк спектар урођених и стечених поремећаја хемостазе, анемија, имунолошки посредованих цитопенија, тромботична тромбоцитопенијска пурпура и др.

У служби се у сталном радном односу налазе пет лекара и осам медицинских сестара.