КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

Управник: Доц.др Ратко Томашевић
Главна сестра: ВМС Нада Јевић

Служба хематологије

Начелник: Асс. др Зорица Цветковић
Главна сестра: ВМС Биљана Лазаревић

Служба хематологије Клинике за интерну медицину формирана је 2012. године и има два одељења: Одељење клиничке хематологије и Одељење хематолошке дијагностике.

Поред стационара који располаже са 18 постеља, служби припада и дневна болница као и одвојени простор за дијагностичке интервенције, а лекари део своје делатности обављају и у оквиру хематолошке амбуланте. Служба хематологије се на најсавременији начин бави лечењем обољења крви и крвотворних органа и технички и кадровски је оспособљена да пружи услуге терцијарног нивоа здравствене заштите. Квалитет рада Службе хематологије КБЦ Земун је препознат од стране Министарства за здравље и Републичког фонда за здравствено осигурање, па је Клиничко-болнички центар Земун одређен за Референтну установу за примену иновативне терапије и свих лекова са листе Ц намењених лечењу хематолошких болести. У свом раду тимски сарађујемо са осталим службама Центра, што уз развијену сарадњу са другим установама терцијарног нивоа здравствене заштите омогућава брзу дијагностику и збрињавање и најкомплекснијих болесника. Такође, учешћем у међународним клиничким студијама одобрених од стране Етичког одбора Србије, у могућности смо да применимо најсавременију терапију која још увек није регистрована у нашој земљи.

У оквиру Службе хематологије лече се болесници са малигним хемопатијама – оболели од неоплазми зрелих Б и Т лимфоцита (хронична лимфоцитна леукемија, мултипли мијелом, Хочкинов лимфом и нехочкински лимфоми), мијелопролиферативних неоплазми, мијелодисплазних синдрома, као и болесници са акутним леукемијама који нису кандидати за мијелоаблативну терапију и трансплантацију коштане сржи. Поред тога, у Служби хематологије дијагностикује се и лечи и широк спектар урођених и стечених поремећаја хемостазе, анемија, имунолошки посредованих цитопенија и др.

У служби се у сталном радном односу налази шест лекара и десет медицинских сестара.

1. Одељење клиничке хематологије

Шеф одељења:
Главна сестра: ВМС Александра Бундало

2. Одељење хематолошке дијагностике

Шеф одељења: др Александра Новковић
Главна сестра: ВМС Слободанка Ристић