КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

Управник: Доц.др Ратко Томашевић
Главна сестра: ВМС Добрила Милосављевић

Служба ендокринологије

Начелник: Прим. др Јелена Тица Јевтић
Главна сестра: ВМС Сандра Дамњанац

 

1. Одељење за дијабетес

Шеф одељења: Доц. др Зоран Глувић
Главна Сестра: ВМС Ивана Живић

2. Одељење клиничке ендокринологије

Шеф одељења: Прим др Весна Поповић-Радиновић
Главна Сестра: ВД Мирјана Илић Погарчић

3. Одсек за дијагностичка и функционална испитивања са дневном болницом

Шеф одсека: др Марина Вујовић
Надзорна сестра: ВМС Николина Косановић

4. Одсек за акутна метаболичка стања

Шеф одсека: др Владимир Самарџић
Надзорна сестра: МС Весна Јакиша

 

Осамдесетих година прошлог века формирано је одељење за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, а у даљем развоју интернистичке службе и клинике за интерну медицину, 2012. године постаје служба ендокринологије, са два одељења (одељење за дијабетес и одељење клиничке ендокринологије) и са одсеком за акутна метаболичка стања.

Служба ендокринологије поседује 23 постеље. У овом тренутку у служби ендокринологије ради 6 лекара – 4 са ужом специјализацијом из ендокринологије и 2 специјалиста интерне медицине. У служби ради и 9 медицинских сестара – 5 са вишом и 4 са средњом стручном спремом.

Служба ендокринологије се бави дијагностиком и лечењем болести хипофизе, штитасте жлезде, параштитастих жлезда и метаболичких поремећаја костију, надбубрежних жлезда, ендокриног панкреаса и полних жлезда. Спроводи се функционална дијагностика (базални хормони, супресиони и стимулациони тестови, ЕХО и МСЦТ дијагностика).

Спроводимо дијагностику и лечење шећерне болести и њених акутних и хроничних компликација. Оспособљени смо за ултразвучну дијагностику периферних крвних судова и сарађујемо са другим службама у циљу збрињавања компликација дијабетеса (службе нефрологије, кардиологије, гастроентерологије, хирургије, баромедицине).

Такође, дијагностикујемо и лечимо акутне метаболичке поремећаје у склопу обољења неуро и аденохипофизе, штитасте жлезде, параштитастих жлезда, надбубрежних жлезда. Новина у нашем раду је увођење ФНА биопсије штитасте жлезде вођене ултразвуком, а у сарадњи са другим службама омогућена је патохистолошка дијагностика и хируршко лечење.

Свакодневно обезбеђујемо рад у специјалистичкој амбуланти у којој се годишње прегледа око 12000 болесника.