KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

Upravnik: Doc.dr Ratko Tomašević
Glavna sestra: VMS Nada Jević

Služba endokrinologije

Načelnik: Doc.dr Zoran Gluvić
Glavna sestra: VMS Sandra Damnjanac

Osamdesetih godina prošlog veka formirano je odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, a u daljem razvoju internističke službe i klinike za internu medicinu, 2012. godine postaje služba endokrinologije, sa dva odeljenja (odeljenje za dijabetes i odeljenje kliničke endokrinologije) i sa odsekom za akutna metabolička stanja.

Služba endokrinologije poseduje 23 postelje. U ovom trenutku u službi endokrinologije radi 6 lekara – 4 sa užom specijalizacijom iz endokrinologije i 2 specijalista interne medicine. U službi radi i 9 medicinskih sestara – 5 sa višom i 4 sa srednjom stručnom spremom.

Služba endokrinologije se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti hipofize, štitaste žlezde, paraštitastih žlezda i metaboličkih poremećaja kostiju, nadbubrežnih žlezda, endokrinog pankreasa i polnih žlezda. Sprovodi se funkcionalna dijagnostika (bazalni hormoni, supresioni i stimulacioni testovi, EHO i MSCT dijagnostika).

Sprovodimo dijagnostiku i lečenje šećerne bolesti i njenih akutnih i hroničnih komplikacija. Osposobljeni smo za ultrazvučnu dijagnostiku perifernih krvnih sudova i sarađujemo sa drugim službama u cilju zbrinjavanja komplikacija dijabetesa (službe nefrologije, kardiologije, gastroenterologije, hirurgije, baromedicine).

Takođe, dijagnostikujemo i lečimo akutne metaboličke poremećaje u sklopu oboljenja neuro i adenohipofize, štitaste žlezde, paraštitastih žlezda, nadbubrežnih žlezda. Novina u našem radu je uvođenje FNA biopsije štitaste žlezde vođene ultrazvukom, a u saradnji sa drugim službama omogućena je patohistološka dijagnostika i hirurško lečenje.

Svakodnevno obezbeđujemo rad u specijalističkoj ambulanti u kojoj se godišnje pregleda oko 12000 bolesnika.

1. Odeljenje kliničke endokrinologije

Šef odeljenja: Dr Vladimir Samardžić
Glavna Sestra: VMS Nikolina Kosanović

2. Odeljenje za dijabetes i akutna metabolička stanja

Šef odeljenja: Ass. dr Milena Lačković
Glavna Sestra: VMS Ivana Živić