KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

Upravnik: Doc.dr Ratko Tomašević
Glavna sestra: VMS Nada Jević

Služba pulmologije

Načelnik: Doc. dr Miodrag Vukčević
Glavna sestra: VMS Manojlović Snežana

Služba pulmologije je moderna služba sa 22 postelje i 14 kiseoničnih mesta. U službi radi 7 lekara, 5 specijalista interne medicine.

Na odseku interventne dijagnostike, koji je opremljen najsavremenijim video-bronhoskopom, obavljaju se pregledi pluća i pleure po najsavremenijim svetskim preporukama, a dijagnoza se postavlja u saradnji sa dobro organizovanom Službom patologije. Odsek za funkcionalnu dijagnostiku obuhvata spirometrijske preglede i farmakodinamske testove, te uz kutano testiranje inhalacionim alergenima, predstavlja mesto za brzu dijagnostiku bronhijalne astme i praćenje efekata terapije opstruktivnih bolesti. U okviru službe pulmologije radi se ispitivanje poremećaja disanja u spavanju, kao i lečenje i kontrola bolesnika primenom CPAP aparata ili neinvazivne mehaničke ventilacije (sleep-apnea), ili primene neinvazivne mehaničke ventilacije kod bolesnika sa preteranom gojaznošću i hipoventilacijom. Posebnost predstvlja mogućnost snimanja preko dnevne bolnice kada bolesnik prespava u kućnim uslovima, a rezultat se izdaje po povratku aparata narednog dana. 

Planovi u smislu daljeg unapređenja službe odnose se na rad u jedinici intenzivne terapije, sa aparatima za invazivnu ventilaciju i monitoringom, obzirom na sve veći broj respiratorno ugroženih pacijenata. U planu je organizovanje zbrinjavanja, dijagnostike i primene neinvazivne ventilacije u kućnim uslovima kod bolesnika sa neuromuskularnim bolestima. Na ovaj način služba pulmologije će značajno unaprediti kvalitet i usvojiti savremene standarde razvijenih zemalja.

1. Odeljenje pulmologije

Šef odeljenja: dr Snežana Dubajić
V.D. Glavna sestra: MS Jasmina Đorđević

1.1. Odsek za funkcionalnu dijagnostiku

Šef odseka: dr Zorica Gatarić
Nadzorni tehničar: MT Jovanović Željko