MISIJA

Kliničko bolnički centar Zemun je zdravstvena ustanova koja svakodnevno svakom pacijentu, pruža blagovremenu, kvalitetnu i savremenu multidisciplinarnu uslugu poštujući etiku i vodiče dobre prakse. Misija naše bolnice je da se poboljša zdravlje naše zajednice, postavljenjem novih standarda, višeg kvaliteta usluga za sve pacijente u dijagnostici i lečenju kao i da podrži dalje obrazovanje i usavršavanje u istraživanju uzroka i lečenju bolesti.

VIZIJA

Da nas prepoznate kao centar koji je savremen, kvalitetan i poverljiv partner u lečenju i unapređenju nacionalnog zdravlja. Mi smo motivisani da stalnim unapređenjem i novinama svakom pacijentu obezbedimo najbolje moguće lečenje i negu. Želimo da izgradimo trajne odnose pune poverenja između pacijenata i lekara, kako bi obezbedili najbolje moguće lečenje iz svih oblasti zdravstva.