V.D. Upravnik: Dr Gordana Šćekić, spec. pedijatrije
Glavna sestra: VMS Sandra Babić Lačak

KBC Zemun pedijatrijaPosebno odeljenje za lečenje dece, u okviru tadašnje Opšte bolnice Zemun, osnovano je 1948. godine.

Godine 2011. iz postojeće pedijatrijske službe KBC Zemun osnovana je Bolnica za pedijatriju.

Bolnica u svojoj strukturi ima dve službe: Službu za stacionarno lečenje i Ambulantno-polikliničku službu.

U Bolnici sa ukupno 40 mesta za stacionarno lečenje, godišnje se hospitalizuje do 1300 dece i obavi se do 9000 ambulantnih specijalističkih pregleda. Lečimo decu od prvog dana života do devetnaeste godine.

U svakodnevnom radu sprovodimo savremene dijagnostičke i terapijske postupke koji omogućavaju pružanje zdravstvene usluge visokog kvaliteta u većini patoloških stanja iz oblasti kardiologije, pulmologije, nefrologije, gastroenterologije i neonatologije, kod dece.

U našem radu blisko sarađujemo sa drugim službama u okviru KBC Zemun, posebno sa službama za radiološku i laboratorijsku dijagnostiku, kao i sa specijalistima otorinolaringologije i dermatologije.
Imamo odličnu saradnju sa tercijarnim zdravstvenim ustanovama za decu – Institutom za zdravstvenu zaštitu majke i deteta i Univerzitetskom dečijom klinikom.

U Bolnici za pedijatriju zaposleno je 38 medicinskih radnika, devet lekara i 29 medicinskih sestara.
Zgrada Bolnice za pedijatriju, koja je izgrađena kao zadužbina srpske kraljevske porodice Karađorđević i nalazi se pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2019. godine je u potpunosti rekonstruisana. Pored unapređenih uslova za rad, lečenje i boravak dece i njihovih pratilaca tokom bolničkog lečenja, posebno ističemo da je uz vrhunsku stručnu pomoć u lečenju dece, neophodna i vrhunska nega, ljubav i topla ljudska reč, uz mnogo strpljenja u komunikaciji sa roditeljima.

1. Služba za stacionarno lečenje

V.D. Načelnik: dr Slađana Pekmezović
Glavna sestra: VMS Ivana Turaković

1.1. Odeljenje pedijatrije I sa intenzivnom terapijom

Šef odeljenja: Dr Snežana Simović
Glavna sestra: MS Dinka Kecojević

1.2. Odeljenje pedijatrije II

Šef odeljenja: Dr Slavica Mutavdžić
Glavna sestra: VMS Radmila Baić

2. Ambulantno - poliklinička služba

V.D. Načelnik: dr Vesna Mitrović
Glavna sestra: VMS Valentina Milošević