Upravnik: Dr Šćekić Gordana
Glavna sestra: VMS Sandra Babić Lačak

KBC Zemun pedijatrijaU Bolnici za pedijatriju leče se deca uzrasta 1 dan do 19 godina. Čine je služba za stacionarno lečenje i ambulantno-poliklinička služba. Služba za stacionarno lečenje, sa ukupno 40 kreveta, godišnje hospitalizuje oko 1.300 dece. U ambulantno-polikliničkoj službi godišnje se pregleda oko 9000 dece. 

U svakodnevnom radu sprovodimo savremene dijagnostičke i terapijske postupke koji omogućavaju pružanje zdravstvene usluge visokog kvaliteta u većini patoloških stanja kod dece: 

u kardiologiji, osim elektrokardiografije i ultrazvučnog pregleda srca, uvedeni su 24h Holter TA i EKG monitoring i test opterećenjem, što obuhvata kompletno neinvazivno ispitivanje dece sa oboljenjima srca, 

u nefrologiji, osim ultrazvučnog pregleda urotrakta, uvedeno je urografsko ispitivanje (mikciona cistouretrografija i intravenska pijelografija), 

u gastroenterologiji, osim ultrazvučnog pregleda abdomena, uvedeni su rtg pasaža gastroduodenuma i endoskopske metode (gastroskopija),

u pulmologiji, osim rtg dijagnostike, uvedeni su kompjuterska tomografija (CT), torakocenteza, alergološko ispitivanje i ispitivanje plućne funkcije (spirometrija),

u neonatologiji odeljenje novorođenčadi, sa tri inkubatora, jednim monitorom, centralnim kiseonikom, jednom infuzionom pumpom i dve fotolampe za lečenje hiperbilirubinemije. 

U našem radu postoji bliska saradnja sa drugim odeljenjima bolnice, posebno sa ORL odeljenjem i službama radiologije i laboratorije i odlična saradnja sa Institutom za zdravstvenu zaštitu majke i deteta i Univerzitetskom dečjom klinikom. 

1. Služba za stacionarno lečenje

V.D. Načelnik: dr Slađana Pekmezović
Glavna sestra: VMS Ivana Turaković

1.1. Odeljenje pedijatrije I sa intenzivnom terapijom

Šef odeljenja:
V.D. Glavna sestra: MS Dinka Kecojević

1.2. Odeljenje pedijatrije II

Šef odeljenja:
Glavna sestra: VMS Radmila Bajić

2. Ambulantno - poliklinička služba

V.D. Načelnik: dr Vesna Mitrović
Glavna sestra: VMS Valentina Milošević