Javni pozivi

JP red. br. Opis Dokumentacija
JO 3140- Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 2 radna mesta doktora medicine JO 3140
JO 3150-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za radno mesto administrativnog radnika JO 3150-1
JP 1529-4 JAVNI POZIV - usluga tehničkog pregleda i registracija motornih vozila JP 1529-4
O 3202-4 Oglas za prikupljanje pismenih ponuda u postupku prodaje - rashodovanih i neispravnih medicinskih aparata O 3202-4
JO 2970-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme za 19 izvršilaca na radnim mestima za više/strukovne med. sestre i medicinske sestare-tehničare JO 2970-1
JP 1359-4 JAVNI POZIV - ostala računarska oprema - računska mašina JP 1359-4
JP 1421-4 JAVNI POZIV - usluge iznajmljivanja i održavanje staza JP 1421-4
O 2354-4 Oglas -Za prikupljanje pismenih ponuda u postupku prodaje rashodovanih aparata iz službe kliničke patologije O 2354-4
JP 1331-4 JAVNI POZIV - za nabavku dobara - ostali gasovi JP 1331-4
JP 1351-4 JAVNI POZIV - za nabavku usluge kablovske televizije JP 1351-4
JP 1335-4 JAVNI POZIV - za nabavku INTERNET USLUGA-Usluge iznajmljivanja optičkog vlakna –DARK FIBER, za povezivanje centralne lokacije Vukova broj 9 sa zgradom poliklinike JP 1335-4
JP 1375-3 JAVNI POZIV - za hitnu nabavku usluga pranja veša za period od mesec dana JP 1375-3
JP 1251-4 JAVNI POZIV - za nabavku usluge za sprovođenje mera zaštite od požara JP 1251-4
JP 1254-4 JAVNI POZIV - za nabavku dobara, ŠTAMPAČA- Multifunkcijski štampač (štampač, skener, kopir) JP 1254-4
JP 1209-4 JAVNI POZIV - za nabavku HEPA FILTERA ZA CENTRALNU KLIMATIZACIJU JP 1209-4
JP 1210-4 JAVNI POZIV - za nabavku usluge izrade i montaže prohromskih rešetki u sabirnom kolektoru JP 1210-4
JP 1207-4 JAVNI POZIV - za nabavku tehničkog alata i inventara JP 1207-4
JP 1058-4 JAVNI POZIV - za nabavku Usluge dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije JP 1058-4
JP 1085-3 JAVNI POZIV - za hitnu nabavku USLUGA PRANjA VEŠA ZA PERIOD OD MESEC DANA JP 1085-3
JO 2262-4 JAVNI OGLAS- za prodaju rashodovanih i neispravnih medicinskih aparata JO 2262-4
JP 932-4 JAVNI POZIV - za nabavku dobara-tri indukcione ploče JP 932-4
JO 1850-1 JAVNI OGLAS- za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za6 izvršilaca za radna mesta tehničkih nemedicinskih radnika JO 1850-1
JO 1847-1 JAVNI OGLAS- za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 10 izvršilaca na radnim mestima za više/strukovne med. sestre i med. sestare-tehničare /td> JO 1847-1
JO 1845 JAVNI OGLAS- za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 2 lekara specijaliste JO 1845
JP 738-4 JAVNI POZIV - Usluge popravki i održavanja mernih instrumenata JP 738-4
JP 769-3 JAVNI POZIV - za dostavljanje ponuda za uslugu pranja veša za period od mesec dana JP 769-3
JP 635-4 JAVNI POZIV - za nabavku nameštaj-police za odlaganje arhivske građe JP 635-4
OL 1388-4 Oglas licitacija-NEOPASNI OTPAD – Metal 20 01 40 OL 1388-4
OL 1387-4 Oglas licitacija-papir i kartonska ambalaža 15 01 01 OL 1387-4
OL 1380-4 Oglas licitacija motorna vozila Opel vectra OL 1380-4
JP 505 JAVNI POZIV - za nabavku staklorezačkih usluga JP 505
JP 412 JAVNI POZIV - za nabavku stručne usluge iz oblasti BZR KBC Zemun JP 412
JP 403 JAVNI POZIV - za uslugu pranja veša za period od mesec dana u Kliničko bolničkom centru Zemun JP 403
JP 357-4 JAVNI POZIV - za nabavku REBRASTOG CREVA ZA NEOPUFF JP 357-4
JP 344-4 JAVNI POZIV - za nabavku dobara, galenskih lekova, za potrebe Kliničko bolničkog centra Zemun JP 344-4
JP 255-4 JAVNI POZIV - za nabavku dobara, galenskih lekova JP 255-4
JP 236-4 JAVNI POZIV - popravka opreme za komunikaciju, za period od dvanaest meseci JP 236-4
JP 101-4 JAVNI POZIV - za dostavljanje ponuda za nabavku usluge popravki nemedicinske opreme JP 101-4
JP 95-4 JAVNI POZIV - za dostavljanje ponuda za nabavku Usluge kablovske televizije JP 95-4
JP 44-4 JAVNI POZIV - za dostavljanje ponuda za nabavku dobara, zavesa i komarnika JP 44-4
Javni pozivi 2023

JP red. br. Opis Dokumentacija
JP 3137-4 JAVNI POZIV- Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku Usluge kablovske televizije JP 3137-4
JP 3116-4 JAVNI POZIV- Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku savetodavno pravnih usluga JP 3116-4
JP 3107-4 JAVNI POZIV- Poziv za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku dobara, medicinske opreme- 1(jedna) vaga za potrebe Bolnice za ginekologiju i akušerstvo JP 3107-4
JP 3059-4 JAVNI POZIV- poziv za podnošenje ponuda u postupku hitne nabavke inhalatora za potrebe bolnice za pedijatriju JP 3059-4
JP 3034-4 JAVNI POZIV- Usluge izrade i montaže prohromskih rešetki u sabirnom kolektoru JP 3034-4
JP 2963-15 OBAVEŠTENjE 2963-15 JP 2963-15
JP 2963-4-2 OBAVEŠTENjE ZA DOSTAVLjANjE PONUDA za uslugu pranja veša za period od 2 meseca u Kliničko bolničkom centru JP 2963-4-2
JP 2963-4-1 KOREKCIJA SPECIFIKACIJE ZA DOSTAVLjANjE PONUDA za uslugu pranja veša za period od 2 meseca u Kliničko bolničkom centru JP 2963-4-1
JP 2963-4 JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za nabavku USLUGA PRANjA VEŠA ZA PERIOD OD 2 MESECA JP 2963-4
JP 2948-4 JAVNI POZIV- nabavka dobara - ostala računarska oprema JP 2948-4
JP 2931-4 JAVNI POZIV- nabavka dobara - Štampači JP 2931-4
JP 2876-4 JAVNI POZIV- nameštaj-police za odlaganje arhivske građe JP 2876-4
JP 2855-4 JAVNI POZIV- Namestaj JP 2855-4
JP 2852-4 JAVNI POZIV- nabavku dobara, tehničkog alata i inventara JP 2852-4
JP 2838-4 JAVNI POZIV- Namestaj JP 2838-4
JP 2808-4 JAVNI POZIV- Kapitalno održavanje opreme-FANCOIL-a JP 2808-4
JP 7513-4 JAVNI POZIV- kupoprodaja - neopasni otpad : plastična ambalaža JP 7513-4
JP 2681-4 JAVNI POZIV- ostala računarska oprema i štampači i ostala računarska JP 2681-4
JP 2595-4 JAVNI POZIV- oštrenje hirurških instrumenata JP 2595-4
JP 7193-4 JAVNI POZIV- neopasni otpad : plastična ambalaža JP 7193-4
JO 6977-1 JAVNI OGLAS - za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - tehnički nemedicinski radnici JO 6977-1
JO 6976-1 JAVNI OGLAS - za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - Referent za finansijsko-računovodstvene poslove JO 6976-1
JO 6975-1 JAVNI OGLAS - za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - med. sestre-tehničari JO 6975-1
JO 6974-1 JAVNI OGLAS - za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - lekari JO 6974-1
JP 2484-4 JAVNI POZIV- usluga štampanja publikacije JP 2484-4
JP 2463-4 JAVNI POZIV- usluga reprezentacije - čišćenje i održavanje akvarijuma JP 2463-4
JP 2460-4 JAVNI POZIV- nabavka usluge popravke električne i foto opreme JP 2460-4
JP 2450-4 JAVNI POZIV- nabavka dobara – ostali gasovi JP 2450-4
JO 5886-1 JAVNI OGLAS - prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 18 izvršilaca na radnim mestima za više/strukovne med. sestre i medicinske sestare-tehničare JO 5886-1
JO 5888-1 JAVNI OGLAS - prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 10 izvršilaca za radna mesta tehničkih nemedicinskih radnika JO 5888-1
JP 2247-4 JAVNI POZIV - Brza pošta JP 2247-4
JP 2238-4 JAVNI POZIV - Nabavka dva eksterna tvrda diska JP 2238-4
JP 2197-4 JAVNI POZIV - Nabavka usluge popravki kopir aparata, računarskih i pisaćih mašina JP 2197-4
JP 2084-4 JAVNI POZIV - nabavka računarske opreme i ostale rač.opreme JP 2084-4
JP 2075-4 JAVNI POZIV - nabavka usluge popravke električne i foto opreme JP 2075-4
JP 4871-4 JAVNI POZIV - neopasni otpad : plastična ambalaža JP 4871-4
JP 4870-4 JAVNI POZIV - otkup rashodovanog električnog i elektronskog-otpada JP 4870-4
JP 1965-4 JAVNI POZIV - usluga produžetka nacionalnog domena JP 1965-4
JP 1964-4 JAVNI POZIV - usluga hosting web sajta JP 1964-4
JP 1963-4 JAVNI POZIV - usluga izrade i održavanje internet stranice JP 1963-4
JP 1918-4 JAVNI POZIV - internet usluga JP 1918-4
JP 1852-4 JAVNI POZIV - nabavka dobara – stručna literatura, za period od dvanaest meseci JP 1852-4
JP 1843-4 JAVNI POZIV - nabavka klima uredjaja JP 1843-4
JP 1802-4 JAVNI POZIV - usluga tehničkog pregleda i registracija motornih vozila JP 1802-4
JP 1272-4 JAVNI POZIV - HEPA filteri za centralnu klimatizaciju JP 1272-4
JP 1610-4 JAVNI POZIV - ostala računarska oprema i štampači - Desktop računar JP 1610-4
JP 4173-1 JAVNI OGLAS - na određeno vreme - med.sestre JO 4173-1
JP 3982-1 JAVNI OGLAS - na određeno vreme - lekari JO 3982-1
JP 1559-4 JAVNI POZIV - Termalni štampač JP 1559-4
JP 869-4 JAVNI POZIV - Voda za pice JP 869-4
JP 1454-4 JAVNI POZIV - nabavka frizidera JP 1454-4
JP 1398-4 JAVNI POZIV - usluge iznajmljivanja i održavanje staza za period od dvanaest meseci JP 1398-4
JP 1288-4 JAVNI POZIV - Usluge kablovske televizije JP 1288-4
JP 1272-4 JAVNI POZIV - Oprema za javnu bezbednost JP 1272-4
JP 1159-4 JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda - Ostali gasovi JP 1159-4
JP 1091-4 JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za nabavku Usluge održavanja hidrocila JP 1091-4
JP 1090-4 JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za nabavku Usluga popravke hidrantskih ormarića JP 1090-4
JO 2610-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme za 8 viših medicinskih sestara/tehničara i 6 medicinskih sestara/tehničara JO 2610-1
JO 2603-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 1 lekara specijalistu neurologije JO 2603-1
JP 870-4 Javni poziv - reprezentacija-kafa u kapsulama JP 870-4
JP 1018-4 Javni poziv - nabavka usluga popravke i održavanje liftova JP 1018-4
JP 1035-4 Javni poziv za Usluge interneta JP 1035-4
JO 2313-2 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 1 nemedicinskog tehničkog radnika JO 2313-2
JO 2324-2 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 1 višu medicinsku sestaru-tehničara, 1 medicinsku sestaru-tehničara, 1 farmaceutskog tehničara JO 2324-2
JP 947-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge popravki nemedicinske opreme – opreme za komunikaciju JP 947-4
JP 914-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku štampača JP 914-4
JP 867-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku laser štampača JP 867-4
JP 843-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku - PP aparata, hidrantskih creva i mlaznica JP 843-4
JP 820-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku - Usluga izrade plana iz FTO JP 820-4
JP 810-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku stručne usluge iz oblasti BZR JP 810-4
JP 761-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku Usluge popravki i održavanja mernih i kontrolnih instrumenata JP 761-4
JP 741-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge popravki strečera i nameštaja, za period od 12 (dvanaest) meseci JP 741-4
JP 481-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku rezervni delovi – sonda za litoklast JP 481-4
JP 650-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge popravki strečera i nameštaja, za period od 12 (dvanaest) meseci JP 650-4
JP 625-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku Usluge dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije JP 625-4
JP 531-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda - ostala računarska oprema i štampači i ostala računarska oprema JP 531-4
JP 850 Javni poziv za dostavljanje ponuda u postupku kupoprodaje neopasnog otpada: Metala, kartonske ambalaže i papira JP 850
JP 439-4 Javni poziv za nabavku nameštaja - stolice JP 439-4
JP 440-4 Javni poziv za nabavku nameštaja - trosed JP 440-4
JP 266-6 Odluka o obustavi postupka za nabavku stručne usluge iz oblasti bzr JP 266-6
JP 302-8 Odluka o obustavi postupka za nabavku nameštaja - trosed JP 302-8
JP 301-6 Odluka o obustavi postupka za nabavku nameštaja- 5 komada kancelarijskih stolica JP 301-6
JP 314-4 Javni poziv - popravka nemedicinske opreme u kuhinji JP 314-4
JP 302-4 Javni poziv za nabavku nameštaja - trosed JP 302-4
JP 301-4 Javni poziv za nabavku nameštaja- 5 komada kancelarijskih stolica JP 301-4
JP 266-4 Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku stručne usluge iz oblasti bzr JP 266-4
JP 260-4 Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku stručne usluge iz oblasti bzr - prethodni i periodični lekarski pregledi za potrebe zaposlenih JP 260-4
JP 267-4 Javni poziv za nabavku ličnih zaštitnih sredstava za potrebe radiološke Službe i angio sale JP 267-4
JP 137-4 Javni poziv za nabavku dobara - nameštaj JP 137-4
JP 124-4 Javni poziv za nabavku usluge popravki i održavanja mernih instrumenata JP 124-4
JP 68-4 Javni poziv za nabavku - galenski lekovi JP 68-4
JP 108-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku dobara kancelarijske stolice JP 108-4
JP 53-4 Javni poziv za nabavku usluga kablovske televizije JP 53-4
JP 29-4 Javni poziv za nabavku zavesa i komarnika JP 29-4
JP 12-4-23 Javni poziv za uslugu obezbeđenja JP 12-4-23
JO 9610-2 Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme za ukupno 11 izvršilaca JO 2595-2Javni pozivi 2022

JP red. br. Opis Dokumentacija
JP 2595-3 Javni poziv za nabavku dobara - Pokloni JP 2595-3
JP 2284-4 Javni poziv za nabavka usluga popravki i održavanje opreme za javnu bezbednost JP 2284-4
JP 2492-4 Javni poziv za za dostavljanje ponuda za nabavku Savetodavno pravnih usluga JP 2492-4
JP 2292-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku dobara - POKLONI JP 2292-4
JP 2352-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku dobara TEHNIČKI ALAT I INVENTAR JP 2352-4
JP 2196-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku dobara- galenskih lekova JP 2196-4
JP 2203-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za uslugu obezbeđenja JP 2203-4
JO 7663-2 Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme, za 16 radnih mesta medicinskih sestara-tehničara (strukovne/više i srednje stručne spreme), za ukupno 21 izvršioca JO 7663-2
JO 7417-1 Javni oglas - za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - 1 višeg/strukovnog radiološkog tehničara i 1 medicinsku sestru-tehničara JO 7417-1
JP 2071-4 Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku staklorezačkih usluga JP 2071-4
JP 7496-4 Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda u postupku prodaje rashodovanog aparata JP 7496-4
JP 6210-4 oglas za prikupljanje pismenih ponuda u postupku javnog nadmetanja- licitacije za otkup rashodovanih i neispravnih aparata JP 6210-4
JP 1869-4 Javni poziv za nabavku klima uređaja JP 1869-4
JP 1815-4 Javni poziv za nabavku dobara, merni i kontrolni instrumenti JP 1815-4
JO 5997-1 Javni oglas - za prijem u radni odnos na neodređeno vreme JO 5997-1
JP 5470-6 Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda u postupku javnog nadmetanja- licitacije za otkup rashodovanih osnovnih sredstava JP 5470-6
JO 5432-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 5 izvršilaca tehničke struke i pomoćnog radnika JO 5432-1
JP 1670-4 Javni poziv - ostala računarska oprema i štampači JP 1670-4
4693-4 Oglas za prikupljanje pismenih ponuda u postupku otkupa rashodovane opreme 4693-4
JP 1599-4 Javni poziv - stručna literatura JP 1599-4
JP 1570-4 Javni poziv - laboratorijska oprema JP 1570-4
JP 1580-4 Javni poziv - ostala računarska oprema i štampači JP 1580-4
JP 1579-4 Javni poziv - ostala računarska oprema i štampači JP 1579-4
JP 1476-4 Javni poziv - usluge interneta JP 1476-4
JP 1511-4 Javni poziv - usluge produžetak registracije nacionalnog domena JP 1511-4
JP 1490-4 Javni poziv - Usluga Izrada i održavanje internet stranice JP 1490-4
JP 1509-4 Javni poziv - Hosting web sajta kbczemun.bg.ac.rs JP 1509-4
JP 1462-4 Javni poziv - popravka nemedicinske opreme JP 1462-4
JP 1267-4 Javni poziv - voda za piće, 50 (pedeset) balona vode, zapremine 19l(+/- 1%) na period od dvanaest meseci JP 1267-4
JP 1394-4 Javni poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke usluga reprezentacije čišćenje i održavanje akvarijuma JP 1394-4
4233-3 Oglas za prikupljanje pismenih ponuda u postupku javnog nadmetanja-licitacije za otkup rashodovane opreme 4233-3
 JP 1256-4 Javni poziv za nabavku usluge tehničkog pregleda i registracije motornih vozila JP 1256-4
 JP 4050-1 Javni oglas za 1 radno mesto, 1 izvršilac administrativne struke, (srednje stručne spreme) JP 4050-1
 JP 3868-1 Javni oglas za ukupno 16 radnih mesta, 19 izvršilaca, za medicinske sestare-tehničare (strukovne/više i srednje stručne spreme) JP 3868-1
 JP 3869-1 Javni oglas za 3 radna mesta, 3 izvršioca, za doktore medicine/doktore medicine specijaliste JP 3869-1
 JP 1240-4 Javni poziv za nabavku usluge špedicije JP 1240-4
 JP 1238-4 Javni poziv za nabavku klima uređaja JP 1238-4
 JP 1144-4 Javni poziv za nabavku usluge obuke i periodične obnove znanja zaposlenih u oblasti radiologije JP 1144-4
 JP 1199-4 Javni poziv za nabavku usluge popravki nemedicinske opreme za potrebe Službe ze tehničke i druge slične poslove JP 1199-4
 JP 1140-4 Javni poziv - usluge popravke i održavanje liftova JP 1140-4
 JP 3513-4 Javni poziv za kupoprodaju - otkupa rashodovanog električnog i elektronskog-otpada JP 3513-4
 JP 1059-4 Javni poziv za nabavku usluge popravki strečera i nameštaja JP 1059-4
 JP 1121-4 Javni poziv nabavka - usluge štampanja publikacije JP 1121-4
 JO 3480 Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme, za 12 radnih mesta medicinskih sestara-tehničara (strukovne/više i srednje stručne spreme), za ukupno 15 izvršilaca JO 3480
 JO 3463-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 2 medicinske sestre-tehničara (2 izvršioca) JO 3463-1
 JP 1099-4 Javni poziv nabavka - Usluga iznajmljivanja i održavanje staza JP 1099-4
 JP 967-4 Javni poziv nabavke reprezentacije - espreso kafe (illy ies kapsula) JP 967-4
 JP 1012-4 Javni poziv za nabavku dobara - alat i inventar tehnički JP 1012-4
 JP 880-4 Javni poziv za nabavku dobara - nameštaj – laboratorijske i kancelarijske stolice JP 880-4
 JP 721-4 Javni poziv za nabavku usluge popravki nemedicinske opreme - redovno i vanredno servisiranje elektro-ormana i automatike za potapajuće pumpe „FLYGHT“ JP 721-4
 JP 879-4 Javni poziv za nabavku dobara alata i inventara tehničkog – 2 (dve) boce sa helijumom za intraaortnu balon pumpu JP 879-4
 JP 796-4 Javni poziv za nabavku dobara klima uređaja JP 796-4
 JP 806-4 Javni poziv za nabavku usluge štampanja publikacije za period od godinu dana JP 806-4
 JP 719-4 Javni poziv za nabavku usluge popravki i održavanja mernih instrumenata za potrebe Službe za tehničke i druge slične poslove JP 719-4
 JP 720-4 Javni poziv za nabavku zavesa i komarnika JP 720-4
 JP 687-4 Javni poziv za nabavku dobara - laboratorijska oprema - Vodeno kupatilo JP 687-4
 JP 655-4 Javni poziv za nabavku usluge interneta- usluge iznajmljivanja optičkog vlakna za povezivanje centralne lokacije JP 655-4
 JP 610-4 Javni poziv za nabavku dobara - ostali gasovi JP 610-4
 JP 612-4 Javni poziv za nabavku usluge kablovske televizije JP 612-4
 JP 587-4 Javni poziv za nabavku usluga ispitivanja uslova radne okoline za 2022.godinu JP 587-4
 JP 2034-1 Javni oglas za prijem u radni odnos određeno vreme (za 7 radnih mesta medicinskih sestara-tehničara (strukovne/više i srednje stručne spreme, za ukupno 10 izvršilaca) JP 2034-1
 JP 566-4 Javni poziv za nabavku dobara - usluge kategorizacija i razvrstavanje opreme JP 566-4
 JP 554-4 Javni poziv za nabavku dobara - usluge podešavanja, ispitivanja i etaloniranja opreme pod pritiskom JP 554-4
 JP 569-4 Javni poziv za nabavku dobara - ostala računarska oprema i štampači JP 569-4
 JP 540-4 Javni poziv za nabavku dobara kuhinjske opreme-kombinovanog frižidera JP 540-4
 JP 534-4 Javni poziv za nabavku dobara, magacinske opreme - police za odlaganje arhivske građe JP 534-4
 JP 453-4 Javni poziv za nabavku dobara elektronskih dozimetara sa trenutnim očitavanjem dobara JP 453-4
 JP 1398-1 Javni poziv za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 2 doktora medicine - specijaliste JP 1398-1
 JP 1360-1 Javni poziv za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 4 medicinske sestre-tehničara JP 1360-1
 JP 370-4 Javni poziv - ostala računarska oprema i štampači JP 370-4
 JP 354-4 Javni poziv - nabavka dobara zebra zavesa i komarnika JP 354-4
 JP 279-4 Javni poziv - usluge dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije JP 297-4
 JP 144-4 Javni poziv - nabavka usluga štampanja publikacije JP 144-4
 JP 162-4 Javni poziv - nabavka termostata za potrebe Službe transfuziologije JP 162-4
 JP 262-4 Javni poziv - ostala računarska oprema i štampači JP 262-4
 JP 114-4 Javni poziv - nabavka elektronskih dozimetara sa etaloniranjem JP 114-4
 JP 59-4 Javni poziv - nabavka društvenih i drugih posebnih usluga-usluga obezbeđenja za 2022.godinu JP 59-4
 JP 1804-4 Javni poziv - nabavka dobara - nameštaja , kancelarijskih stolica za period od godinu dana JP 1804-4
 JP 3-4 Javni poziv - nabavka dobara - LSZ za period od godinu dana JP 3-4
 JP 15-4 Javni poziv - nabavka precizne elektronske-digitalne vage JP 15-4
Javni pozivi 2021

JP red. br. Opis Dokumentacija
 JP 1968-4 Javni poziv - ostala računarska oprema i štampači- 3 komada računske mašine JP 1968-4
 JP 8193-1 Javni poziv - kupoprodaja neopasnog otpada - papirne i kartonske ambalaze i papira JP 8193-1
 JP 1954-4 Javni poziv - nabavka dobara detektora i monitora jonizujućih zračenja-elektronskih dozimetara sa trenutnim očitavanjem dobara JP 1954-4
 JO 8375-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - 4 tehnička radnika JO 8375-1
 JO 8373-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - 10 medicinskih sestara-tehničara i 4 tehnička radnika JO 8373-1
 JO 8391-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - magistar farmacije – medicinski biohemičar JO 8391-1
 JO 8372-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - doktor medicine JO 8372-1
 JP 1911-4 Javni poziv - nabavka vazdušne zavese sa montažom JP 1911-4
 JP 1894/4-1 Javni poziv - nabavka dobara ETIKETE LAB LABEL SEMI GLOSS 50X25MM/2500 JP 1894/4-1
 JP 1784-4 Javni poziv - nabavka usluga – popravki nemedicinske opreme-opreme za komunikaciju JP 1784-4
 JP 1786-5 Javni poziv - nabavka zebra zavesa i komarnici JP 1786-5
 JP 1882-4 Javni poziv - savetodavno pravne usluge JP 1882-4
 JP 1818-4 Javni poziv - tehnički alat i inventar JP 1818-4
 JP 1785-4 Javni poziv - nabavka usluga popravke i održavanja mernih instrumenata JP 1785-4
 JP 1674-4 Javni poziv - usluga - nabavka društvenih i drugih posebnih usluga-usluga obezbeđenja JP 1674-4
 JP 1676-2 Javni poziv - usluga - održavanja kompresorskih stanica JP 1676-2
 JP 1607-3 Javni poziv - nabavka usluga - implementacija integrisanog zdravstvenog informacionog sistema JP 1607-3
 JP 1462-3 Javni poziv - abavka dobara-tehničkog alata i inventara JP 1462-3
 JO 6837-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme JO 6837-1
 JP 1425-4-1 Javni poziv - nabavka ostale računarske opreme i štampača JP 1425-4-1
 JP 1425-4 Javni poziv - nabavka ostale računarske opreme i štampača JP 1425-4
 JP 1398-4 Javni poziv - oprema za javnu bezbednost JP 1398-4
 JP 1386-4 Javni poziv - nabavka dobara-radioničarske mašine JP 1386-4
 JP 1372-4 Javni poziv - nabavka dobara-tehničkog alata i inventara JP 1372-4
 JP 6247-3 Javni poziv - Kupoprodaja neopasnog otpada - parpirne i kartonske ambalaze i papira JP 6247-3
 JP 6246-3 Javni poziv - Kupoprodaja neopasnog otpada - metal JP 6246-3
6210-3 Javno nadmetanje - Licitacija za otkup rashodovane opreme 6210-3
5323-1 Javni oglas - admin. rad. 5323-1
4802-1 Javni oglas - teh. rad. 4802-1
4801-1 Javni oglas - VMS-MST 4801-1
 4963-4 Oglas - Otkup medicinske opreme 4963-4
 JP 1031-4 Javni poziv - Popravka opreme za komunikaciju JP 1031-4
 JP 1013-4 Javni poziv - Police za odlaganje arhivske građe JP 1013-4
 JP 1015-4 Javni poziv - Usluga izmene i adaptacije web sajta JP 1015-4
 JP 1008-4 Javni poziv - 2 termalna štampača Zebra GK420T JP 1008-4
 JP 999-4 Javni poziv - Stručna literatura JP 999-4
 JP 929-4 Javni poziv - Police za odlaganje arhivske građe JP 929-4
 JP 918-4 Javni poziv - Usluga web hostinga JP 918-4
 JP 917-4 Javni poziv - Usluga domena KBCZEMUN.RS JP 917-4
 JO 4105-6 Javni oglas - Licitacija za otkup rashodovane opreme JO 4105-6
 JO 3844-4 Javni oglas - Licitacija za otkup rashodovane opreme JO 3844-4
 JP870-4 Javni poziv - Hitne nabavke - 1 komad inverter klima uređaja JP 870-4
 JP 857-4 Javni poziv - 4 standardnih klima uređaja JP 857-4
 JP 735-4 Javni poziv - Nabavka zavesa JP 735-4
 JP 614-4 Javni poziv - Poziv za viljuškar JP 614-4
 JP 578-4 Javni poziv - Staze JP 578-4
 JO 3224-1 Javni oglas - admin. rad. broj 3224-1 JO 3224-1
 JO 3223-1 Javni oglas - teh. rad. broj 3223-1 JO 3223-1
 JO 3222-1 Javni oglas - VMS-MST broj 3222-1 JO 3222-1
 JO 3221-1 Javni oglas - lekari broj 3221-1 JO 3221-1
 JP 642-4 Javni poziv - Voda za piće JP 642-4
 JP 551-4 Javni poziv - Usluga popravke liftova JP 551-4
 JP 529-4 Javni poziv - Usluge Interneta JP 529-4
 JP 507-4 Javni poziv - Usluge tehničkog pregleda i registracije vozila JP 507-4
 JP 1495-1 Javni oglas - Lekari JP 1495-1
 JP 346-4 Javni poziv - Uljani radijator JP 346-4
 JP 380-4 Javni poziv - Usluge iznajmljivanja optičkog vlakna JP 380-4
 JP 345-4 Javni poziv - Nabavka posuda za hranu za jednokratnu upotrebu JP 345-4
 JP 160-4 Poziv za dostavljanje ponuda - Espreso kafa JP 160-4
 JP 237-2 Jednokratna creva - VentStar 180 JP 237-2
 JP 190-4 Javni poziv - Kolica za kiseonik JP 190-4
 JP 176-4 Poziv za dostavljanje ponude - Test na Clostridium JP 176-4
 JP Poziv za ponude za hranu za jednokratnu upotrebu JP
 JP Javni poziv - dostavljanje ponuda za nabavku staklorezačkih usluga  JP
 JP 69-4 Javni poziv - dostavljanje ponuda za nabavku noćnih ormarića JP 69-4
Javni pozivi 2020

JP red. br. Opis Dokumentacija
 JP Poziv za podnošenje ponuda za ćebad i jastuke JP
 JP 1747/1-1 Javni poziv - nabavka galenskih lekova JP 1747/1-1
 JP 1792-1 Javni poziv - nabavka posuda JP 1792-1
 JP Javni poziv - savetodavno pravne usluge JP
 JO 7415-1 Javni oglas - Teh. radnici JO 7415-1
 JO 7414-1 Javni oglas - Med. tehničari JO 7414-1
 JP 1637 Obaveštenje o dobrovoljnoj transparentnosti JP 1637
 JP 1595 Odluka o sprovođenju pregovaračkog postupka 1595  JP 1595
 JP 1579 usluga skladištenja medicinske opreme  JP 1579
 JP Odluka o sprovođenju pregovaračkog postupka  JP
JP Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu obezbeðenja JP
JP Nabavka usluge obezbedjenja JP
JP 6012 Neopasni otpad JP 6012
JP 5544-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodradjeno vreme - Lekari JP 5544-1
JP 5533-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodradjeno vreme - Administrativni radnici JP 5533-1
JP 5534-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodradjeno vreme - Teh. radnici JP 5534-1
JP 5395-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodradjeno vreme JP 5395-1
JP 1386 Javni poziv - proširenje mreže medicinskih gasova JP 1386
JP 5503-1 Javni poziv - kupoprodaja neopasnog otpada JP 5503-1
JP 5297-4 Javni oglas - kupoprodaja neopasnog otpada JP 5297-4
 JP 1383-2 Odluka o sprovođenju pregovaračkog postupka - Epruvete JP 1383-2 
 JP 2020 Odluka o sprovođenju pregovaračkog postupka  JP 2020 
Javni pozivi - 2019

JP red. br. Opis Dokumentacija
JO 493-1 Javni oglas - administrativni radnici JO 493-1
JO 492-1 Javni oglas - zdravstveni saradnici JO 492-1
JO 491-1 Javni oglas - tehnički radnici JO 491-1
JO 490-1 Javni oglas - medicinski tehničari JO 490-1
JO 489-1 Javni oglas - lekari JO 489-1
JP 11-19 Javni poziv - Neopasni otpad - metal JP 11-19
 JP 10-19  Oglas za prikupljanje pismenih ponuda u postupku javnog nadmetanja licitacije za otkup rashodovanih osnovnih sredstava JP 10-19 
 JP 09-19  Javni poziv - davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini JP 09-19 
 JP 08-19  Javni poziv prodaja papira JP 08-19 
 JP 07-19  Javni poziv prodaja vozila JP 07-19 
 JP 06-19  Javni poziv prodaja papira - Odluka - stavlja se van snage, povlači se javni poziv JP 06-19 
 JP 05-19  Javni poziv prodaja vozila JP 05-19 
 JP 04-19  Javni poziv - Kupoprodaja neopasnog otpada - metal JP 04-19 
 JP 03-19  Javni poziv prodaja kanistera za dijalizu JP 03-19 
 JP 02-19  Javni poziv prodaja vozila JP 02-19 
 JP 01-19  Javni poziv za kupoprodaju neopasnog otpada JP 01-19 
Javni pozivi - 2018

JP red. br. Opis Dokumentacija
JP 04-18 Kupoprodaja rashodovanih sredstava JP 04-18
JP 03-18 Javni poziv JP 03-18
JP 02-18 Javni poziv JP 02-18
 JP 01-18  Kupoprodaja rashodovanih sredstava JP 01-18