Javni pozivi

JP red. br. Opis Dokumentacija
 JP 614-4 Javni poziv - Poziv za viljuškar JP 614-4
 JP 578-4 Javni poziv - Staze JP 578-4
 JO 3224-1 Javni oglas - admin. rad. broj 3224-1 JO 3224-1
 JO 3223-1 Javni oglas - teh. rad. broj 3223-1 JO 3223-1
 JO 3222-1 Javni oglas - VMS-MST broj 3222-1 JO 3222-1
 JO 3221-1 Javni oglas - lekari broj 3221-1 JO 3221-1
 JP 642-4 Javni poziv - Voda za piće JP 642-4
 JP 551-4 Javni poziv - Usluga popravke liftova JP 551-4
 JP 529-4 Javni poziv - Usluge Interneta JP 529-4
 JP 507-4 Javni poziv - Usluge tehničkog pregleda i registracije vozila JP 507-4
 JP 1495-1 Javni oglas - Lekari JP 1495-1
 JP 346-4 Javni poziv - Uljani radijator JP 346-4
 JP 380-4 Javni poziv - Usluge iznajmljivanja optičkog vlakna JP 380-4
 JP 345-4 Javni poziv - Nabavka posuda za hranu za jednokratnu upotrebu JP 345-4
 JP 160-4 Poziv za dostavljanje ponuda - Espreso kafa JP 160-4
 JP 237-2 Jednokratna creva - VentStar 180 JP 237-2
 JP 190-4 Javni poziv - Kolica za kiseonik JP 190-4
 JP 176-4 Poziv za dostavljanje ponude - Test na Clostridium JP 176-4
 JP Poziv za ponude za hranu za jednokratnu upotrebu JP
 JP Javni poziv - dostavljanje ponuda za nabavku staklorezačkih usluga  JP
 JP 69-4 Javni poziv - dostavljanje ponuda za nabavku noćnih ormarića JP 69-4
Javni pozivi 2020

JP red. br. Opis Dokumentacija
 JP Poziv za podnošenje ponuda za ćebad i jastuke JP
 JP 1747/1-1 Javni poziv - nabavka galenskih lekova JP 1747/1-1
 JP 1792-1 Javni poziv - nabavka posuda JP 1792-1
 JP Javni poziv - savetodavno pravne usluge JP
 JO 7415-1 Javni oglas - Teh. radnici JO 7415-1
 JO 7414-1 Javni oglas - Med. tehničari JO 7414-1
 JP 1637 Obaveštenje o dobrovoljnoj transparentnosti JP 1637
 JP 1595 Odluka o sprovođenju pregovaračkog postupka 1595  JP 1595
 JP 1579 usluga skladištenja medicinske opreme  JP 1579
 JP Odluka o sprovođenju pregovaračkog postupka  JP
JP Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu obezbeðenja JP
JP Nabavka usluge obezbedjenja JP
JP 6012 Neopasni otpad JP 6012
JP 5544-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodradjeno vreme - Lekari JP 5544-1
JP 5533-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodradjeno vreme - Administrativni radnici JP 5533-1
JP 5534-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodradjeno vreme - Teh. radnici JP 5534-1
JP 5395-1 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodradjeno vreme JP 5395-1
JP 1386 Javni poziv - proširenje mreže medicinskih gasova JP 1386
JP 5503-1 Javni poziv - kupoprodaja neopasnog otpada JP 5503-1
JP 5297-4 Javni oglas - kupoprodaja neopasnog otpada JP 5297-4
 JP 1383-2 Odluka o sprovođenju pregovaračkog postupka - Epruvete JP 1383-2 
 JP 2020 Odluka o sprovođenju pregovaračkog postupka  JP 2020 
Javni pozivi - 2019

JP red. br. Opis Dokumentacija
JO 493-1 Javni oglas - administrativni radnici JO 493-1
JO 492-1 Javni oglas - zdravstveni saradnici JO 492-1
JO 491-1 Javni oglas - tehnički radnici JO 491-1
JO 490-1 Javni oglas - medicinski tehničari JO 490-1
JO 489-1 Javni oglas - lekari JO 489-1
JP 11-19 Javni poziv - Neopasni otpad - metal JP 11-19
 JP 10-19  Oglas za prikupljanje pismenih ponuda u postupku javnog nadmetanja licitacije za otkup rashodovanih osnovnih sredstava JP 10-19 
 JP 09-19  Javni poziv - davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini JP 09-19 
 JP 08-19  Javni poziv prodaja papira JP 08-19 
 JP 07-19  Javni poziv prodaja vozila JP 07-19 
 JP 06-19  Javni poziv prodaja papira - Odluka - stavlja se van snage, povlači se javni poziv JP 06-19 
 JP 05-19  Javni poziv prodaja vozila JP 05-19 
 JP 04-19  Javni poziv - Kupoprodaja neopasnog otpada - metal JP 04-19 
 JP 03-19  Javni poziv prodaja kanistera za dijalizu JP 03-19 
 JP 02-19  Javni poziv prodaja vozila JP 02-19 
 JP 01-19  Javni poziv za kupoprodaju neopasnog otpada JP 01-19 
Javni pozivi - 2018

JP red. br. Opis Dokumentacija
JP 04-18 Kupoprodaja rashodovanih sredstava JP 04-18
JP 03-18 Javni poziv JP 03-18
JP 02-18 Javni poziv JP 02-18
 JP 01-18  Kupoprodaja rashodovanih sredstava JP 01-18