Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Milena Milisavljević


Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

V.D. Načelnik: Dr Nenad Josifović
Glavni fizioterapeut: S.S.FT. Marijana Ećim

 

Služba fizikalne medicine i rehabilitacije KBC Zemun je formirana 1966. godine i tokom svog postojanja transformisala se u skladu sa potrebama bolnice i razvojem fizikalne medicine i rehabilitacije. Novom sistematizacijom KBC Zemun od 2012. godine shodno zakonskim regulativama Republike Srbije dolazi, do poslednje reorganizacije u ovoj ovoj službi, koja biva moderno koncipirana kroz dva odseka: Odsek fizikalne medicine i Odsek rane rehabilitacije.

Od osnivanja službe, posebna pažnja se poklanja ranoj rehabilitaciji, još u jedinici intenzivne nege dok je bolesnik životno ugrožen i što podrazumeva poseban tretman bolesnika neposredno nakon teških akutnih stanja, operacija i povreda.

Prateći savemene trendove u lečenju i rehabilitaciji osnovani su timovi za ranu rehabilitaciju na odelјenjima svih službi KBC Zemun. Rana rehabilitacija je unapređena prema savremenim protokolima, uvođenjem kineziterapijskog tretmana dva puta dnevno, čime se skraćuje dužina ležanja bolesnika, smanjuje se nastanak komplikacija invalidnosti ali i ukupni troškovi lečenja po bolesniku.

Od 2005. godine se na aparatu Hologic Discavery (aparat za merenje koštane mineralne gustine) se vrši program prevencije, dijagnostike i lečenja osteoporoze. Lekari fizijatri obave oko 4500 pregleda na godišnjem nivou. Služba se, pored rane rehabilitacije, bavi i savremenom dijagnostikom i terapijom ambulatnih fizijatrijskih bolesnika.

Cilј nam je da pružimo blagovremenu i kvalitetnu stručnu pomoć, što postižemo primenom novih metoda i tehnika lečenja i rehabilitacije u svakodnevnoj praksi, kao i stalnom edukacijom lekara i fizioterapeuta naše službe.

1. Odsek fizikalne medicine

Šef odseka: Spec.dr med Nevena Ristić-Milanović
Nadzorna sestra: Viši fizioterapeut Marija Đurović

2. Odsek za ranu rehabilitaciju

Šef odseka: dr Ana Davidović Bašić
Nadzorni fizioterapeut odseka: S.S.FT. Mirjana Cerovac