KLINIKA ZA HIRURGIJU

Prof. dr Dejan Stevanović - rukovodilac Klinike za hirurgiju
VSS Slađana Krstić - glavna sestra Klinike za hirurgiju

Služba ortopedije sa traumatologijom

Prim. dr Aleksandar Stanković - rukovodilac Službe ortopedije sa traumatologijom
VST Pavle Vilimonović - V.D. glavnog tehnicara Službe ortopedije sa traumatologijom

Služba Traumatologije se odvojila od Službe Hirurgije i započela svoj samostalni rad juna 1993. godine. U službi trenutno radi 10 lekara: 7 specijalista ortopedije, i 3 klinička lekara na specijalizaciji iz iz ortopedije sa traumatologijom, kao i 13 medicinskih sestara, od čega 1 sa višom i 2 sa visokom strukovnom medicinskom školom.

Smeštajni kapacitet službe ortopedije sa traumatologijom čine 24 bolesničke postelje raspoređene u 8 komfornih, klimatizovanih trokrevetnih soba i sa direktnom komunikacijom sa ortopedsko – traumatološkom salom.

U svakodnevnom radu primenjuju se visokospecijalizovane medicinske usluge i procedure koje obuhvataju ugradnju veštačkog zgloba kuka, ligamentoplastiku zgloba kolena i ramena, osteosintezu zaključavajućim klinovima i pločama, spoljašnju i unutrašnju fiksaciju, korektivne operacije na stopalu i mnoge druge   savremene ortopedsko-traumatološke procedure. Godišnje se u proseku pregleda 21000 pacijenata, hospitalizuje oko 580, a uradi oko 550 operacija sa tendencijom stalnog povećanja broja operisanih pacijenata.

1. Odeljenje opšte ortopedije

Prim. mr sci. med. dr Biljana Stanković - pomoćnica rukovodioca medicinske službe za Odeljenje opšte ortopedije
VSS Danica Tasev - glavna sestra Odeljenja opšte ortopedije

2. Odeljenje ortopedske traumatologije

Prim. mr sci. med. dr Voja Cvetković - pomoćnik rukovodioca medicinske službe za Odeljenje ortopedske traumatologije
VMS Karolina Đekić - glavna sestra Odeljenja ortopedske traumatologije

3. Odsek onkološke ortopedije

Prim. dr Branislav Vračević - pomoćnik rukovodioca medicinske službe za Odsek onkološke ortopedije
VMS Ivana Ivković - glavna sestra Odeljenja onkološke ortopedije