KLINIKA ZA HIRURGIJU

Prof. dr Dejan Stevanović - rukovodilac Klinike za hirurgiju
VSS Slađana Krstić - glavna sestra Klinike za hirurgiju

Služba neurohirurgije

Prim. dr sci. med. Miljan Mihajlović - rukovodilac Službe neurohirurgije
VMS Vlatka Ković - glavna sestra Službe neurohirurgije

Služba neurohirurgije kao samostalna služba postoji od 1977. godine. U službi je zaposleno 8 lekara, od čega su 5 specijalisti neurohirurgije, а 1 doktor nauka, i 27 medicinskih sestara. Služba raspolaže sa 28 bolesničkih postelja i 6 postelja u jedinici intenzivne nege koja je sastavni deo službe.

U službi neurohirurgije uspešno se sprovode procedure iz oblasti:

  • eurotraumatologije
  • spinalna neurohirurgija (cervikalne i lumbalne diskus hernije)
  • hirurgija bola, fantomski bol, trigeminus neuralgija
  • hirurgija perifernih nerava
  • onkološke neurohirurške procedure
  • operativni zahvati iz domena neurovaskularne patologije (aneurizme moždanih arterija, arteriovenske malformacije mozga i kičmene moždine)

Od 2008. godine u lečenju cerebrovaskularnih oboljenja – predominantno rupturiranih i nerupturiranih cerebralnih aneurizmi, primenjuje se endovaskularni tretman – embolizacija, pored već postojećih otvorenih mikrohirurških procedura. Godišnje se u proseku uradi oko 20 endovaskularnih embolizacija.

1. Odeljenje opšte i onkološke neurohirurgije

Spec. dr med. Milenko Stanić - pomoćnik rukovodioca službe za Odeljenje opšte i onkološke neurohirurgije
VMS Tanja Nenić Nikolić - glavna sestra Odeljenja opšte i onkološke neurohirurgije

2. Odeljenje intenzivne terapije

Spec. dr med. Miljan Bulatović - pomoćnik rukovodioca službe za Odeljenje intenzivne terapije
MS Branka Dačić - V.D. glavne sestra Odeljenja intenzivne terapije