Заједничке медицинске делатности

Управник: Прим.др сци мед. Весна Либек
Главна сестра: ВМС Милена Милисављевић


Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

В.Д. Начелник: Др Ненад Јосифовић
Главни физиотерапеут: С.С.ФТ. Маријана Ећим

 

Служба физикалне медицине и рехабилитације КБЦ Земун је формирана 1966. године и током свог постојања трансформисала се у складу са потребама болнице и развојем физикалне медицине и рехабилитације. Новом систематизацијом КБЦ Земун од 2012. године шодно законским регулативама Републике Србије долази, до последње реорганизације у овој овој служби, која бива модерно конципирана кроз два одсека: Одсек физикалне медицине и Одсек ране рехабилитације.

Од оснивања службе, посебна пажња се поклања раној рехабилитацији, још у јединици интензивне неге док је болесник животно угрожен и што подразумева посебан третман болесника непосредно након тешких акутних стања, операција и повреда.

Пратећи савемене трендове у лечењу и рехабилитацији основани су тимови за рану рехабилитацију на одељењима свих служби КБЦ Земун. Рана рехабилитација је унапређена према савременим протоколима, увођењем кинезитерапијског третмана два пута дневно, чиме се скраћује дужина лежања болесника, смањује се настанак компликација инвалидности али и укупни трошкови лечења по болеснику.

Од 2005. године се на апарату Хологиц Дисцаверy (апарат за мерење коштане минералне густине) се врши програм превенције, дијагностике и лечења остеопорозе. Лекари физијатри обаве око 4500 прегледа на годишњем нивоу. Служба се, поред ране рехабилитације, бави и савременом дијагностиком и терапијом амбулатних физијатријских болесника.

Циљ нам је да пружимо благовремену и квалитетну стручну помоћ, што постижемо применом нових метода и техника лечења и рехабилитације у свакодневној пракси, као и сталном едукацијом лекара и физиотерапеута наше службе.

1. Одсек физикалне медицине

Шеф одсека: Спец.др мед Невена Ристић-Милановић
Надзорна сестра: Виши физиотерапеут Марија Ђуровић

2. Одсек за рану рехабилитацију

Шеф одсека: др Ана Давидовић Башић
Надзорни физиотерапеут одсека: С.С.ФТ. Мирјана Церовац