Заједничке медицинске делатности

Управник: Прим.др сци мед. Весна Либек
Главна сестра: ВМС Милена Милисављевић


Служба за клиничку патологију

Начелник: Проф. др Сања Миленковић
Главни техничар: Вања Станојевић, високи струковни технолог - специјалиста

 

Служба клиничке патологије је основана 1983. године, иако су се аутопсије радиле у земунској болници још од 1809. године. У тренутку свог оснивања, профилисана као патологија општег типа, служба је располагала најновијом опремом и пружала дијагностичке услуге користећи рутински хистохемијска, имунохистохемијска бојења, као и електронску микроскопију.

У служби тренутно ради 7 лекара (од којих је 1 доктор наука, 1 магистар наука, 5 су специјалисти патологије и сви су на субспецијализацијама, а 2 клиничка лекара су на специјализацији) и 9 лабораторијских техничара, од којих су 3 високи струковни технолози, а 2 високи струковни технолози специјалисти.

Служба клиничке патологије је добар партнер својим колегама клиничарима како у рутинском, свакодневном послу тако и у научноистраживачком раду. Окосница је мултидисциплинарних студија, израде магистарских теза и докторских дисертација. Служба такође тесно сарађује и са другим установама у земљи и иностранству у циљу праћења новина и имплементацији најновијих достигнућа. Поштујући принципе мултидисциплинарности лекари службе се профилишу према одређеним гранама патологије.

Од 2009. године увођењем нове технологије развија се дијагностика неуромишићних биопсија за територију целе Републике Србије и региона. Од 2017 године дијагностика неуромишићних биопсија добија статус Националне референтне лабораторије за дијагностику неуромишићних биопсија са Биобанком која је повезана са неколико референтних светских лабораторија и укључена је у актуелне програме секвенционирања генома и протеомска истраживањана европском нивоу.

Служба клиничке патологије је такође, референтна за цитоскриниг програме Републике Србије.
Служба располаже ткивним процесором, апаратом за бојење препарата, савременом линијом за калупљење и сечење ткива, цитоспином и новим професионалним патолошким микроскопима са дигиталним камерама и флуоросценцом, примењује преко 40 хистохемијских и ензимохемијских метода и располаже са 350 антитела за имунохистохемијску дијагностику светлосном и флуоресцентном микроскопијом. Годишње се уради 35.000 узорака, 1500 „еx теморе” анализа, 2000 цитолошких анализа, 3000 хистохемијских и 5000 имунохистохемијских анализа.

Служба је конципирана кроз два одсека:

1. Одсек лабораторије са референтном националном лабораторијом за нерумишићне биопсије

Шеф одсека :Спец.др мед.Ненад Миладиновић
Надзорна сестра,техничар: ВЛТ Ивана Мојсић

2. Одсек за цитоскрининг

Шеф одсека:Спец.др мед.Милица Влаисављевић
Надзорна лабораторијски техничар: ВСТ Маја Милошевић