КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

Управник: Доц. др Ратко Томашевић
Главна сестра: ВМС Нада Јевић

Служба нефрологије

Начелник: Доц.др Тамара Јемцов
Главна сестра: ВМС Зорица Обрић

Служба нефрологије Клинике за интерну медицину као засебна организациона јединица постоји од 2002. године и састоји се од 3 одељења. Стационарна одељења располажу са 16 постеља, од чега су 4 за полуинтензивну негу. У оквиру одељења се врши дијагностика, лечење и збрињавање свих патолошких стања из области нефрологије, уз коришћење свих савремених дијагностичких метода, укључујући и биопсију бубрега.  

У оквиру одељења дијализе, постоје два одсека. Одсек за перитонеумску дијализу, у оквиру кога се врши контрола и надзор болесника који су укључени у програм кућне перитонеумске дијализе, као и обука болесника и чланова њихових породица за овај вид лечења. У одсеку за хемодијализу, у коме постоји 19 апарата за хронични програм хемодијализе, дијализира се 97 болесника. У оквиру дневне болнице обављају се дијагностичке и терапијске процедуре које се не могу обављати у јединицама примарне и секундарне здравствене заштите, корекција анемије трансфузијама крви и стимулаторима еритропоезе, као и парентерална терапија гвожђем.

1. Одељење клиничке нефрологије и угрентне нефрологије

Шеф одељења: Мр сц. мед. др Веселинка Ђурковић
Главна сестра: ВМС Тања Милић Јаковљевић

2. Одељење перитонеумске дијализе

Шеф одељења: Мр сци.мед.др Љиљана Комадина

3. Одељење хемодијализе

Шеф одељења: др Родољуб Марковић
Главна сестра: ВМС Маја Дражета