1. Проф. др Драгош Стојановић - Шеф наставне базе 
2. Проф. др Дејан Стевановић 
3. Доц. др Небојша Митровић
4. Асс. др Дамир Јашаровић
5. Асс. др Мирко Лакићевић
6. Асс.др Александар Лазић
7. Асс.др Горан Александрић

Наставна база КБЦ Земун је најмлађа наставна база Катедре Хирургије са анестезиологијом на Медицинском факултету у Београду.Одлуком Научно-наставног већа од јуна месеца 2011.године, Клиника за хирургију КБЦ Земун постаје Наставна база Катедре за хирургију са анестезиологијом.Иако најмлађа наставна база на Медицинском факултету у Београду , хирургија у старој Земунској болници или садашњем Клиничко-болничком центру Земун има најдужу традицију у нашем главном граду и Републици Србији. 

Земунска болница званично је формирана 25.фебруара 1784.године одлуком Магистрата Земуна.Овај датум се обележава као дан КБЦ Земун.У периоду од 1784.године до данас у Земунској болници радио је велики број знаменитих српских лекара, који су оставили дубок траг у развоју медицине у Србији. 

Свакако да је један од највећих хирурга, који је радио у Земунској болници Проф.др Војислав Субботић.Након што је докторирао у 22 години живота ,примљен је на бечку хируршку клинику код Проф.др Едуарда Алберта,одакле долази у Земун.Доласком др Субботића наступа ново доба Градске болнице која постаје савремено лечилиште.Хирургију је пратио развој анестезије,први подаци датирају из 1898.године када се води посебна књига под називом „књига наркозе“.те године уписано је 78 болесника оперисаних у општој анестезији. 

Др Субботић је био оснивач I хируршке клинике и председник Српског лекарског друштва од 1906.године.Први је продекан Медицинског факултета, чији је професор постао 1919.године.Декан Медицинског факултета Универзитета у Београду постао је 1921.године. 

У првој половини двадесетог века дошло је до даљег развоја хирургије са анестезиологијом у Земунској болници, која је била опремљена, за то време, најмодернијим стерилизатором и ртг апаратом.За шефа хирургије болнице постављен је др Иван Бабоселац,који 1931.године гради нове операционе сале.У том периоду се уводе стална хируршка дежурства по систему приправности што је додатно подигло ниво здравствене заштите пацијената.После II светског рата за шефа хирургије постављен је др Никола Ковачевић.У његово време долазе хирурзи из Београда и уводи се посебно хируршко дежурство и почиње перманентно збрињавање хируршке патологије становника Земуна и јужног Срема.Од 1959.године шеф хирургије је др Ђура Станковић.Због даљег развоја формирају се одсеци:абдоминалне хирургије,трауматологија,урологија,дечија хирургија и антишок.Од 1970.године до 1989.године на челу хирургије налази се Прим.др Љубомир Костић.Увидевши да хируршка наука постаје све комплекснија,ради бољег усавршавања и усвајања врхунских светских достигнућа клиничког рада и оперативне технике др Костић реорганизује хируршку службу.Прим.др Никола Деклева је на место начелника Хируршке службе заменио др Костића 1989.године. 

Иако је хирургија Земунске болнице дала медицинском факултету у Београду оснивача и првог продекана, Проф.др Војислава Субботића, било је потребно више од 70 година од оснивања факултета да на хирургију Земунске болнице дође први наставник Медицинског факултета са Катедре хирургије и анестезиологије.То је био Проф.др Вељко Ђукић, који је био начелник хируршке службе од 1995.године.Изводио је наставу за студенте и специјализанте из области опште и васкуларне хирургије.Седиште једне од испитних комисија из опште хирургије.У време Проф.др Ђукића одељење хирургије прераста у службу хирургије која у свом саставу има 4 одељења:дигестивна хирургија, панкреатично-билијарна,васкуларна хирургија.Одласком Проф.др Ђукића на место начелника службе долази Прим.др Владимир Шпица од 2004.године до данас.Овај период карактерише даљи развој,како класичне , тако и лапароскопске хирургије.Прим.др Шпица је обогатио рад хируршке службе новим,радикалним приступом узнапредованим туморима гастроинтестиналног тракта уводећи у свакодневну хируршку праксу операције систематских лимфаденектомија. 

2009.године на место директора КБЦ Земун долази Доц.др Драгош Стојановић, који је успео да поведе целу болницу великим корацима напред.Ангажовањем Доц.др Стојановића и уз несебичну помоћ и визионарске идеје Проф.др Живана Максимовића шефа Катедре Хирургије са анестезиологијом, Научно-наставно веће Медицинског факултета у Београду је одобрило оснивање наставне базе у оквиру Катедре за хирургију и анестезиологију јуна 2011.године.Оснивањем наставне базе Медицинског факултета у Београду и укључивањем у рад хирургије наставника факултета стекли су се услови за формирање Клинике за хирургију у оквиру старе Земунске болнице. 

Од 2012.године се обавља настава из опште и дигестивне хирургије за студенте В године, Прва помоћ за студенте И,ИИ године, Летња пракса, настава из изборног предмета(Хируршка обрада ране), хируршки стаж,испити за студенте В године.Испитну комисију(XXВИ) чине председник комисије Проф.др Драгош Стојановић и чланови: Проф.др Мила Стајевић, Проф.др Дејан Стевановић и Доц.др Александар Јаничић.

У овом тренутку наставу у оквиру Наставне базе КБЦ Земун Катедре за Хирургију и анестезиологију Медицинског факултета, изводе: Проф.др Драгош Стојановић (шеф наставне базе), Проф.др Дејан Стевановић, Доц.др Небојша Митровић, Асс.др Дамир Јашаровић и Асс.др Мирко Лакићевић.