НАСТАВНА БАЗА КАТЕДРЕ ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

1. Проф. др Александар Нешковић – Шеф наставне базе 
2. Доц. др Миодраг Вукчевић
3. Доц. др Ратко Томашевић
4. Доц. др Радосав Видаковић
5. Доц. др Зоран Глувић
6. Асс. др сц.мед. Тамара Јемцов
7. Асс. др сц мед. Зорица Цветковић
8. Асс. др Иван Станковић
9. Асс. др Милена Лачковић
10. Асс др Срђан Кафеџић
11. Асс.др Бојан Митровић
12. Асс.др Јована Кушић Миличевић

Клиника за Интерну медицину истовремено је и наставна база Интерне медицине Медицинског факултета у Београду.Наставна база Интерне медицине у Земунској болници основана је 1970 године, доласком Проф.др Ивана Ламбића.Тада је започела нова ера у развоју интерне медицине у болници и покренута настава на свим интернистичким гранама.Током четири деценије постојања, свој допринос едукативном и истраживачком раду у наставној бази дали су професори Иван Ламбић, Михаило Стајић, Душица Челекетић, Мирјана Кротин, Стева Пљеша, Доц.др Александар Д. Поповић и асистенти Петко Ристић, Милорад Стојановић, Никола Ђукић, Бранислав Милановић, Гордана Маглић и Милица Деклева.

Шефови наставне базе од њеног оснивања до данас, поред Проф.др Ламбића, били су професори Михаило Стајић, Градимир Голубовић, Стева Пљеша, Душица Челекетић и Александар Н.Нешковић. 

Поред редовне наставе, предавања и вежби, које се одржавају за студенте медицине II,III,IV i V године, наставници учествују и у извођењу свих облика последипломске наставе (специјализације и уже специјализације из интерне медицине, академске специјализације, докторске студије). 

Формирањем наставне базе, уз едукацију студената и унапређење стручног рада у болници започет је и озбиљан научноистраживачки рад.Планиране су и спроведене бројне студије из области кардиологије,нефрологије,гастроентерологије и ендокринологије,резултати тих студија су приказивани на највећим међународним конгресима и публиковани у елитним међународним часописима.Као посебно вредну, помињемо „Београдску ехокардиографску студију ремоделовања леве коморе након инфаркта миокарда“, коју је осмислио Доц.др Александар Д.Поповић и чији су резултати публиковани у чак 17 радова у најпрестижнијим међународним часописима, 4 доктората и 3 магистарска рада. 

Значајан допринос истраживачком раду на Клиници дају лекари који су стекли висока научна звања, Зорица Рашић-Милутиновић и Гордана Перуничић-Пековић, научни саветници,Радосав Видаковић-виши научни сарадник и Зорица Цветковић-научни сарадник. 

Наставну базу Интерне медицине Медицинског факултета у Београду тренутно чине два редовна професора, доцент и шест клиничких асистената. 

НАСТАВНА БАЗА КАТЕДРЕ ХИРУРГИЈЕ СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

1. Проф. др Драгош Стојановић - Шеф наставне базе 
2. Проф. др Дејан Стевановић 
3. Доц. др Небојша Митровић
4. Асс. др Дамир Јашаровић
5
Асс. др Мирко Лакићевић
6. Асс.др Горан Александрић

Наставна база КБЦ Земун је најмлађа наставна база Катедре Хирургије са анестезиологијом на Медицинском факултету у Београду.Одлуком Научно-наставног већа од јуна месеца 2011.године, Клиника за хирургију КБЦ Земун постаје Наставна база Катедре за хирургију са анестезиологијом.Иако најмлађа наставна база на Медицинском факултету у Београду , хирургија у старој Земунској болници или садашњем Клиничко-болничком центру Земун има најдужу традицију у нашем главном граду и Републици Србији. 

Земунска болница званично је формирана 25.фебруара 1784.године одлуком Магистрата Земуна.Овај датум се обележава као дан КБЦ Земун.У периоду од 1784.године до данас у Земунској болници радио је велики број знаменитих српских лекара, који су оставили дубок траг у развоју медицине у Србији. 

Свакако да је један од највећих хирурга, који је радио у Земунској болници Проф.др Војислав Субботић.Након што је докторирао у 22 години живота ,примљен је на бечку хируршку клинику код Проф.др Едуарда Алберта,одакле долази у Земун.Доласком др Субботића наступа ново доба Градске болнице која постаје савремено лечилиште.Хирургију је пратио развој анестезије,први подаци датирају из 1898.године када се води посебна књига под називом „књига наркозе“.те године уписано је 78 болесника оперисаних у општој анестезији. 

Др Суботић је био оснивач I хируршке клинике и председник Српског лекарског друштва од 1906.године.Први је продекан Медицинског факултета, чији је професор постао 1919.године.Декан Медицинског факултета Универзитета у Београду постао је 1921.године. 

У првој половини двадесетог века дошло је до даљег развоја хирургије са анестезиологијом у Земунској болници, која је била опремљена, за то време, најмодернијим стерилизатором и ртг апаратом.За шефа хирургије болнице постављен је др Иван Бабоселац,који 1931.године гради нове операционе сале.У том периоду се уводе стална хируршка дежурства по систему приправности што је додатно подигло ниво здравствене заштите пацијената.После II светског рата за шефа хирургије постављен је др Никола Ковачевић.У његово време долазе хирурзи из Београда и уводи се посебно хируршко дежурство и почиње перманентно збрињавање хируршке патологије становника Земуна и јужног Срема.Од 1959.године шеф хирургије је др Ђура Станковић.Због даљег развоја формирају се одсеци:абдоминалне хирургије,трауматологија,урологија,дечија хирургија и антишок.Од 1970.године до 1989.године на челу хирургије налази се Прим.др Љубомир Костић.Увидевши да хируршка наука постаје све комплекснија,ради бољег усавршавања и усвајања врхунских светских достигнућа клиничког рада и оперативне технике др Костић реорганизује хируршку службу.Прим.др Никола Деклева је на место начелника Хируршке службе заменио др Костића 1989.године. 

Иако је хирургија Земунске болнице дала медицинском факултету у Београду оснивача и првог продекана, Проф.др Војислава Субботића, било је потребно више од 70 година од оснивања факултета да на хирургију Земунске болнице дође први наставник Медицинског факултета са Катедре хирургије и анестезиологије.То је био Проф.др Вељко Ђукић, који је био начелник хируршке службе од 1995.године.Изводио је наставу за студенте и специјализанте из области опште и васкуларне хирургије.Седиште једне од испитних комисија из опште хирургије.У време Проф.др Ђукића одељење хирургије прераста у службу хирургије која у свом саставу има 4 одељења:дигестивна хирургија, панкреатично-билијарна,васкуларна хирургија.Одласком Проф.др Ђукића на место начелника службе долази Прим.др Владимир Шпица од 2004.године до данас.Овај период карактерише даљи развој,како класичне , тако и лапароскопске хирургије.Прим.др Шпица је обогатио рад хируршке службе новим,радикалним приступом узнапредованим туморима гастроинтестиналног тракта уводећи у свакодневну хируршку праксу операције систематских лимфаденектомија. 

2009.године на место директора КБЦ Земун долази Доц.др Драгош Стојановић, који је успео да поведе целу болницу великим корацима напред.Ангажовањем Доц.др Стојановића и уз несебичну помоћ и визионарске идеје Проф.др Живана Максимовића шефа Катедре Хирургије са анестезиологијом, Научно-наставно веће Медицинског факултета у Београду је одобрило оснивање наставне базе у оквиру Катедре за хирургију и анестезиологију јуна 2011.године.Оснивањем наставне базе Медицинског факултета у Београду и укључивањем у рад хирургије наставника факултета стекли су се услови за формирање Клинике за хирургију у оквиру старе Земунске болнице. 

Од 2012.године се обавља настава из опште и дигестивне хирургије за студенте В године, Прва помоћ за студенте И,ИИ године, Летња пракса, настава из изборног предмета(Хируршка обрада ране), хируршки стаж,испити за студенте В године.Испитну комисију(XXВИ) чине председник комисије Проф.др Драгош Стојановић и чланови: Проф.др Мила Стајевић, Проф.др Дејан Стевановић и Доц.др Александар Јаничић.

У овом тренутку наставу у оквиру Наставне базе КБЦ Земун Катедре за Хирургију и анестезиологију Медицинског факултета, изводе: Проф.др Драгош Стојановић (шеф наставне базе), Проф.др Дејан Стевановић, Доц.др Небојша Митровић, Асс.др Дамир Јашаровић и Асс.др Мирко Лакићевић.

НАСТАВНА БАЗА КАТЕДРЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

1. Проф. др Милан Јовановић
2. Асс. др Светлана Ваљаревић

Наставна база из оториноларингологије са максилофацијалном хирургијом је најстарија наставна база Медицинског факултета у Београду.Основана је 1976.године доласком еминентног стручњака Проф.др Божидара Стефановића.Професор је био први шеф наставне базе и ту функцију је обављао до одласка у пензију 1991.године.Наставну базу су чинили Проф.др Божидар Стефановић, Доц.др Томислав Јањатовић а касније и асистент др Миодраг Јовановић.Ову фазу карактерише продор у онкохирургији ларинкса, отохирургију и пластично-реконструктивној хирургији носа. 

Од 1991.године шеф наставне базе је Проф.др Томислав Јањатовић, који ту функцију обавља до 1996.године,када се пензионисао.Наставну базу у том периоду чине Проф.др Томислав Јањатовић, Проф.др Миодраг Јовановић и асистенти др Зоран Милутиновић и др Миле Штрбац.Овај период карактерише даљи напредак онкохирургије и микрохирургије ларинкса.Пошто је др Милан Јовановић 1996.године изабран за асистента, Наставна база је у једном кратком периоду бројала пет чланова. 

Проф.др Миодраг Јовановић постаје шеф наставне базе 1996 .године и води је до 2002.године, када одлази у пензију.Чланови наставне базе су тада били Проф.др Миодраг Јовановић, Доц.др Зоран Милутиновић, Доц.др Миле Штрбац и асистент др Милан Јовановић.Доктори Милутиновић и Штрбац добијају звање професора и у том периоду је дошло до снажног развоја струке у свим областима. 

Наставна база из оториноралингологије са максилофацијалном хирургијом је од оснивања била у центру збивања у струци и била је основни мотор стручне и етичке едукације студената и специјализаната, као и специјалиста Службе за ОРЛ са МФХ.На тај начин је пресудно утицала на континуирано повећање квалитета стручног и научног рада службе, која већ десетинама година испуњава све услове да добије статус Клинике.Треба споменути и одличне везе лекара Наставне базе са другим здравственим институцијама са којима је увек постојала квалитетна стручна размена. 

Чланови Наставне базе су аутори великог броја стручно-научних радова, књига и монографија и у тој области су у самом врху у оквирима како КБЦ Земун, тако и Катедре за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом Медицинског факултета у Београду. 

НАСТАВНЕ БАЗЕ ВИСОКИХ СТРУКОВНИХ ШКОЛА

КБЦ „Земун“ је наставна база две високе здравствене школе струковних студија: 

Висока здравствена школа струковних студија у Београду и Висока здравствено-санитарна школа струковних студија „Висан“.

Студенти стичу практична и функционална знања из области здравствене неге и медицинске рехабилитације. Практична настава опште стручних и уже стручних дисциплина коју студент похађају у КБЦ „Земун-Београд“ реализује се тако да омогућава формирање квалитетних високо образовних стручњака, који могу непосредно по завршетку студија да се ангажују за успешно обављање свих врста послова за које су се школовали.

КБЦ „Земун“ је наставна база средње медицинске школе у Земуну " Надежда Петровић".