Заједничке медицинске делатности

Управник: Прим.др сци мед. Весна Либек
Главна сестра: ВМС Милена Милисављевић


Служба за радиолошку дијагностику

Начелник : Др мед.Ненад Јанески
Главни радиолошки техничар: ВРТ Драган Ђокић

Радиолошка служба КБЦ Земун је почела са радом набавком првог рендген апарата и формирањем рендген кабинета 1901. године. Даљи корак у радиолошкој дијагностици учињен је 1982. године набавком првог ЦТ (скенер) апарата, а први МР апарат је набављен 2018. године.

Радиолошка служба располаже са 4 дијагностичка рендген-апарата (1 са радиоскопијом и 3 дигитална) и 5 мобилна рендген апарата уз суво развијање филмова КР технологијом и дигиталним камерама, аутоматским диск резачем, као и дигиталним чувањем начињених прегледа у ПАКС-у. Служба такође поседује: МР апарат 1.5 Т, 2 КТ апарата: 128-редни i 640-редни, 2 ултразвучна апарата са доплер и еластографским опцијама, дигитални мамограф, као и 2 ангио сале које заједнички користи са интервентном кардиологијом.

Данас у радиолошкој служби ради 66 здравствена радника од чега 21 лекар (18 специјалиста радиологије, 3 субспецијалиста и 1 доктор медицинских наука), 45 радиолошких техничара (34 висока струковна радиолошка техничара).

У оквиру Радиолошке службе се врши и едукација. Радиолошки техничари се едукују у виду практичне наставе кроз сарадњу са одговарајућим високим струковним медицинским школама и кроз обављање обавезног стажа за радиолошке техничаре. За лекаре едукација се врши у виду практичне обуке током трајања специјализације из области радиологије кроз сарадњу са Медицинским факултетом у Београду.

У Радиолошкој служби постоји 7 одсека:

 1. Одсек за ултразвучну дијагностику
  Начелник: Др мед. Дејана Сењи
  Надзорни радиолошки техничар: ВРТ Радојка Девић
 2. Одсек за ангиографске и интервентне радиолошке процедуре
  Шеф: Др мед. Александар Мандарић
  Надзорни радиолошки техничар: ВРТ Николина Недић
 3. Одсек за рендген дијагностику
  Шеф: Др мед. Владимир Чотрић
  Виши радиолошки техничар: ВРТ Зоран Ћук
 4. Одсек за KТ дијагностику
  Шеф: Др мед.Наташа Ракоњац
  Виши радиолошки техничар: ВРТ Снежана Гавриловић
 5. Одсек за МР дијагностику
  Шеф: Прим. др сци мед Ивана Блажић
  Виши радиолошки техничар: ВРТ Никола Ћопић
 6. Одсек за дијагностику болести дојке
  Шеф: Прим. др Светлана Коцић
  Виши радиолошки техничар: ВРТ Мира Бачанин
 7. Одсек за заштиту од јонизујућег зрачења
  Шеф: Др мед. Предраг Поповић
  Виши радиолошки техничар: ВРТ Весна Марковић