Заједничке медицинске делатности

Управник: Прим.др сци мед. Весна Либек
Главна сестра: ВМС Милена Милисављевић


Служба за радиолошку дијагностику

Начелник: др Ненад Јанески
Главни техничар: ВРТ Драган Ђокић

 

Радиолошка служба КБЦ Земун је почела са радом набавком првог рендген апарата и формирањем рендген кабинета 1901. године. Даљи корак у радиолошкој дијагностици учињен је 1982. године набавком првог ЦТ (скенер) апарата, а први МР апарат је набављен 2018. године.

Радиолошка служба располаже са 4 дијагностичка рендген-апарата (2 са радиоскопијом и 2 дигитална) и 4 мобилна рендген апарата уз суво развијање филмова КР технологијом и дигиталним камерама као и дигиталним чувањем начињених прегледа у ПАКС-у. Служба такође поседује: МР апарат 1.5 Т, 128-редни КТ апарат, 2 ултразвучна апарата са доплер и еластографским опцијама и дигитални мамограф и 2 ангио сале које заједнички користи са интервентном кардиологијом.

Данас у радиолошкој служби ради 43 здравствена радника од чега 18 лекара (15 специјалиста радиологије, 3 субспецијалиста и 1 доктор медицинских наука), 41 радиолошких техничара (32 висока струковна радиолошка техничара).

У оквиру Радиолошке службе се врши и едукација. Радиолошки техничари се едукују у виду практичне наставе кроз сарадњу са одговарајућим високим струковним медицинским школама и кроз обављање обавезног стажа за радиолошке техничаре. За лекаре едукација се врши у виду практичне обуке током трајања специјализације из области радиологије кроз сарадњу са Медицинским факултетом у Београду.

У Радиолошкој служби постоји 6 одсека:

1. Одеск радиографске дијагностике

Шеф одсека: др Владимир Чотрић
Надзорни техничар одсека: ВРТ Весна Марковић

2. Одсек ултразвучне дијагностике

Шеф одсека: др Дејана Сењи
Надзорни техничар одсека: ВРТ Радојка Девић

3. Одсек ЦТ дијагностике

Шеф одсека: др Наташа Ракоњац
Надзорни техничар одсека: ВРТ Снежана Гавриловић

4. Одсек МР дијагностике

Шеф одсека: Прим.др сци. мед Ивана Блажић
Надзорни техничар одсека: ВРТ Никола Ћопић

5. Одсек дијагностике болести дојке

Шеф одсека: др Светлана Коцић
Надзорни техничар одсека: ВРТ Мира Бачанин

 

6. Одсек за ангиографске и интервентне радиолошке процедуре

Шеф одсека: др Александар Мандарић
Надзорни техничар одсека: ВРТ Саша Царевић