Заједничке медицинске делатности

Управник: Прим.др сци мед. Весна Либек
Главна сестра: ВМС Милена Милисављевић


Служба за трансфузиологију

Начелник службе: Прим. др сци мед. Весна Либек
Главна сестра: ВМС Светлана Ристовић

 

Служба трансфузиологије КБЦ Земун је основана 1961. године. Упоредо са неговањем давалаштва крви развијена је и клиничка трансфузиологија којом се данас обезбеђује обављање преко 10.000 хируршких интервенција као и неопходна трансфузиолошка потпора свим осталим пацијентима КБЦ Земун. За потребе несметаног рада КБЦ Земун, Служба ради 24 часа дневно и сарађује са свим осталим здравственим установама Београда.

Данас у Служби ради 7 лекара: 6 лекара специјалиста трансфузијске медицине, од којих је један и субспецијалиста клиничке трансфузиологије и доктор медицинскух наука , 2 лекара специјалисте имају и звање академског специјалисте а 1 лекар је на специјализацији из трансфузионе медицине. У Служби раде и 25 медицинска техничара (23 техничара имају завршен В степен едукације из трансфузиологије, а од тога је 9 техничара са завршеном Високом струковном школом).
Служба трансфузиологије је база за специјалистичке и субспецијалистичке студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду каои за специјалистичке студије на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. У сарадњи са колегама клиничарима запослени у Служби учествују у научно истраживачком раду.

Служба располаже најсавременијим аутоматским анализаторима и опремом за рад у свим областима трансфузионе медицине.

Добровољно давање крви

Снабдевање сигурном крвљу се спроводи кроз прикупљање крви од добровољних неплаћених давалаца крви, а део њих је уписан у регистар донора органа и ткива и регистар донора матичних ћелија, којима се може приступити и у нашој Установи. Добровољни давалц крви може бити свака здрава особа телесне масе преко 50 кг између 18 и 65 година. Мушкарци могу безбедно дати крв на сваких дванаест, а жене на сваких шеснаест недеља. Крв се одмах након прикупљања процесуира и аутоматски тестира на изазиваче болести који могу бити пренети крвљу (ХИВ, жутица типа Б и Ц, сифилис) и имунохематолошки испитује у АБО, Рх(Д) систему, као и у не-АБО крвногрупним системима. Ткодје се од јула 2019. године све јединице крви тестирају и НАТ (ПЦР) технологијом на присуство вируса ХБВ, ХЦВ и ХИВ).

Служба окупља и брине о преко 8.500 добровољних даваоца крви, са којима ради сваког радног дана од 07-17х, али и са мобилном екипом на терену радним данима и викендом, у установама, месним заједницама и школама на територији Општина Земун и Сурчин . У сарадњи са Црвеним крстом Земуна, Сурчина и осталих организација Црвеног крста у Београду, спроводе се и различите манифестације и акције давања крви, посвећене како најмлађим суграђанима тако и даваоцима крви у циљу развијања идеја хуманости и неговања здравих стилова живота. Годишње Служба произведе око 25 000 компоненти крви.

Клиничка трансфузиологија

Служба се у домену преоперативне припреме и интраоперативних процедура бави претрансфузиолошким тестиранијем и издавањем крви, рационалном дистрибуцијом крвних компоненти за хируршке пацијенте, као и пацијенте којима је неопходна потпора крвним компонентама. Доступне су и методе аферезних терапеутских поступака, интраоперативног спашавања крви као и потребни консултативни прегледи за пацијенте КБЦ Земун.

Имунохематолошко тестирање, испитивање хемостазних поремећаја, функционално испитивање тромбоцита, као и пери и пренатална заштита трудница и тестирање на тромбофилију се свакодневно обавља за потребе стационарних, али и амбулантних пацијената, а спроводе се по савременим стандардима медицинске и лабораторијске праксе. Трансфузиолошка амбуланта Поликлинике КБЦ Земун отворена је за све пацијенте од 07:00 до 08:30х понедељком, уторком, средом и петком, док је четвртком од 07:00 до 08:30х пријем амбулантних узорака резервисан за труднице.

Служба је конципирана у 3 одсека:

1. Одсек колекције обраде и дистрибуције компонената крви

В.Д. Шеф одсека: др Ана Стругар
Надзорна сестра одсека: 

2. Одсек клиничке трансфузиологије

В.Д. Шеф одсека: др Јелена Ђурђевић
Надзорна сестра одсека: ВСС Јелена Милошевић

3. Одсек за испитивање поремећаја хемостазе

Шеф одсека: Прим. др Андријана Кулић
Надзорна сестра одсека: