КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ

Управник: Проф.др Дејан Стевановић
Главна сестра: ВСС Слађана Крстић

Служба операционог блока са стерилизацијом и интензивном терапијом

Начелник: Проф.др Драгош Стојановић
Главна сестра: ВМС Катја Кресовић

Служба операционих сала са стерилизацијом и интензивном негом постала је Служба у оквиру Клинике за хирургију КБЦ Земун јуна месеца 2012. године најновијом систематизацијом КБЦ Земун. Служба операционих сала са стерилизацијном и интезивном негом представља право срце Клинике за хирургију и целог Клиничко-болничког центра Земун. Служба пружа своје услуге свим службама у оквиру Клинике за хирургију и осталим Клиникама КБЦ Земун. У периоду од настанка Службе до данас, Служба је успела да набавком нове опреме и одржавањем старих апарата, који су јој поверени на чување и одржавање, постане једна од најсавременијих Служби операциних сала и интензивне неге у Београду и Србији. Технолошки узнапредовала опрема омогућила је увођење савремених оперативних процедура и извођење сложених минимално инвазивних оперативних процедура у свакодневну праксу.

Одељење операционих сала са стерилизацијом у свом стаставу има: 2 опште-хируршке сале и 1 ургентну, гинеколошко-уролошку салу, салу за царске резове, салу за минимално инвазивне процедуре, ортопедско-трауматолошку салу, неурохируршку салу и 4 сале за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију.

Централна стерилизација је опремљена са два нова стерилизатора, а операциони блок са три субстерилизатора, где се пружа услуга не само операционом блоку и интензивној нези, већ и целом Клиничко-болничком центру.

Данас служба операционог блока са централном стерилизацијом има 71 запосленог, од тога два лекара и једног наставника Медицинског факултета, две струковне сестре са специјалитацијом, 15 виших медицинских сестара и 52 сестре са средњом стручном спремом.

1. Одељење операционог блока са стерилизацијом

Шеф одељења: Прим.др Горан Илић
Главна сестра: ВМС Весна Ђорђевић

2. Одељење јединице интензивног лечења

Шеф одељења: Др Марија Николић
Главна сестра: ВМС Зора Лукин