КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ

Проф. др Дејан Стевановић - руководилац Клинике за хирургију
ВСС Слађана Крстић - главна сестра Клинике за хирургију

Служба операционог блока са стерилизацијом и интензивном терапијом

Проф. др Драгош Стојановић - руководилац Службе операционог блока са стерилизацијом и интензивном терапијом
ВМС Катја Кресовић - главна сестра Службе операционог блока са стерилизацијом и интензивном терапијом

Служба операционих сала са стерилизацијом и интензивном негом постала је Служба у оквиру Клинике за хирургију КБЦ Земун јуна месеца 2012. године најновијом систематизацијом КБЦ Земун. Служба операционих сала са стерилизацијном и интезивном негом представља право срце Клинике за хирургију и целог Клиничко-болничког центра Земун. Служба пружа своје услуге свим службама у оквиру Клинике за хирургију и осталим Клиникама КБЦ Земун. У периоду од настанка Службе до данас, Служба је успела да набавком нове опреме и одржавањем старих апарата, који су јој поверени на чување и одржавање, постане једна од најсавременијих Служби операциних сала и интензивне неге у Београду и Србији. Технолошки узнапредовала опрема омогућила је увођење савремених оперативних процедура и извођење сложених минимално инвазивних оперативних процедура у свакодневну праксу.

Одељење операционих сала са стерилизацијом у свом стаставу има: 2 опште-хируршке сале и 1 ургентну, гинеколошко-уролошку салу, салу за царске резове, салу за минимално инвазивне процедуре, ортопедско-трауматолошку салу, неурохируршку салу и 4 сале за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију.

Централна стерилизација је опремљена са два нова стерилизатора, а операциони блок са три субстерилизатора, где се пружа услуга не само операционом блоку и интензивној нези, већ и целом Клиничко-болничком центру.

Данас служба операционог блока са централном стерилизацијом има 71 запосленог, од тога два лекара и једног наставника Медицинског факултета, две струковне сестре са специјалитацијом, 15 виших медицинских сестара и 52 сестре са средњом стручном спремом.

1. Одељење операционог блока са стерилизацијом

Прим. др Горан Илић - В.Д. помоћника руководиоца медицинске службе за Одељење операционог блока са стерилизацијом
ВМС Весна Ђорђевић - главна сестра Одељења операционог блока са стерилизацијом

2. Odeljenje intenzivne terapije

Spec. dr med. Marija Nikolić - V.D. pomoćnice rukovodioca medicinske službe za Odeljenje intenzivne terapije
VMS Zora Lukin - glavna sestra Odeljenja intenzivne terapije