Управник: Прим. Др сци.мед Мирослав Креачић Н.С.
Главна сестра Болнице за онкологију: Тамара Суша, висока струковна медицинска сестра-специјалиста

Zemun onkologijaРазвој онкологије у КБЦ Земун почиње 80-их година прошлог века када је донет нови Републички закон о здравственој заштити становништва и мрежи онкололошких установа. Већ почетком 90-их први лекари из КБЦ Земун, др Љиљана Томашић и др Ђорђе Попов завршавају ужу специјализацију из онкологије и почињу са систематичном онколошком делатношћу.

У почетку, онколошка делатност се одвијала у оквиру Дневне болнице Интернистичке Службе КБЦ Земун. Служба медикалне онкологије у оквиру Интерне Клинике се формира 2012.године и почиње поред амбулантне да обавља и стационарну онколошку делатност у издвојеном, адаптираном простору у Гундулићевој улици.

Током 2019. године Служба медикалне онкологије постаје Болнице за онкологију КБЦ Земун.

Болница за онкологију се састоји од две службе у оквиру којих су 4 одељења и три амбуланте. Располаже са 35 постеља у стационарном делу и 13 места за дневне болнице у оквиру амбуланти. У Болници за онкологију се користи једна комором са ламинарним протоком ваздуха за растварање цитотоксичних лекова.

Кадар Болнице за онкологију чини 14 лекара од тога 5 специјалиста интерне медицине и 1 специјалиста интернистичке онкологије, 2 лекара уже специјалности, 4 лекара на специјализацији из интернистичке онкологије и 2 клиничка лекара. Болницом руководи лекар са магистеријумом и докторатом медицинских наука и вишедеценијским искуством у области онкологије, у звању научног сарадника.

Поред лекара у Болници раде 24 медицинске сестре, од којих 17 има средњу стручну спрему, 3 вишом и 4 са високом струковном школом.

Одлуке о онколошком лечењу доноси Онколочки конзилијум који се одржава два пута недељно уз учешће лекара онколога као и специјалиста одговарајућих профила из КБЦ Земун. Стални члан конзилијума је и радиациони онколог са Института за онкологију и радиологију Србије. Мултидисциплинарни тим Онколошког конзлијума омогућава квалитетену, савремену здравствену услугу терцијарног нивоа.

Болница за онкологију при КБЦ Земун представља модерну организациону јединицу оспособљену за спровожење софистицираних онколошких мера и поступака везаних за специфично лечење и негу онколошких болесника.

1. Служба медикалне онкологије

Начелник службе: Др Александра Бабић, специјалиста интерне медицине, субспецијалиста онкологије
Главна сестра: Биљана Ћировић, висока струковна медицинска сестра

1.1.Одељење клиничке онкологије

Шеф одељења: Др Софија Милановић, специјалиста интернистичке онкологије
Главна сестра: Нина Трајковић, висока струковна медицинска сестра

1.2.Одељење палијативне онкологије

Шеф одељења: Др Адријана Чабрић, специјалиста интерне медицине
Главна сестра: Невена Живадиновић, висока струковна медицинска сестра

1.3.Одељење интензивне терапије

Шеф одељења: Др Ивана Рејкић, специјалиста интерне медицине
Главна сестра: Бољана Пауновић, висока струковна медицинска сестра

1.4.Одељење дневних болница

Шеф одељења: др Залата Хуфнагел, специјалиста интерне медицине
Глана сестра: Емилија Кривошија, висока струковна медицинска сестра

2.Амбулантно поликлиничка служба

Начелник службе: др Јелица Глигорић, специјалиста интерне медицине
ВД Главна сестра: Маја Кордулуп, виша медицинса сестра

2.1.Пријемна амбуланта
2.2.Специјалистичке амбуланте
2.3.Амбуланта онколошких конзилијума