КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ

Управник: Проф.др Дејан Стевановић
Главна сестра: ВСС Слађана Крстић

Служба баромедицине

В.Д. Начелник: Прим.др  Даворка Милачић
Главна сестра: ВСС Зорица Михајло

Прву професионалну јединицу за терапију хипербаричним кисеоником у Србији (ондашњој Југославији) основао је  прим. др сц мед. Никола Деклева 1974. године. Тако је створен први терапеутски пункт за лечење хипербаричним кисеоником у ондашњој Југославији. Ова јединица је била у склопу Хируршке службе, затим у оквиру службе за ортопедију са трауматологијом, да би се 2012. године одвојила као засебна служба.

Тренутно је у служби запослено 5 лекара (4 лекара са ужом специјализацијом из баромедицине и 1 лекар на специјализацији) и 13 медицинских сестара. служба има три једномесне Дрäгер коморе за ХБО терапију, једну тип 1000 и две 1200. Болесници се третирају ХБО у складу са савременим европским и светским стандардима. Служба има стационар од 21 постеље. Годишње се лечи око 1100 болесника и уради око 5500 ХБО терапија.

Служба Баромедицине у склопу КБЦ Земун је и данас једини државни центар за лечење хипербаричним кисеоником и као такав збрињава и лечи болеснике са најтежим облицима сепсе, најтежим инфекцијама и болестима васкуларне етиологије из целе Србије, али и из окружења.

1. Одељење за стационарно лечење

В.Д. Шеф одељења: др Нина Васић Миливојевић
В.Д. Главна сестра: МС Јелена Јоцић

2. Одељење хипербаричне оксигенотерапије

Шеф одељења: Прим.др сци.мед Милош Војиновић
Главна сестра: ВМС Олгица Лилић