Служба за техничке и друге сличне послове

Начелник службе: Зоран Симић,дипл.машински инжењер

 

1. Одсек за одржавање опреме

Шеф одсека за одржавање опреме: Горан Поповић, дипл.економиста

  • Сервис за одржавање медицинске опреме са пратећим услугама
  • Сервис за одржавање немедицинске опреме са пратећим услугама

2. Одсек за одржавање информационог система

Шеф одсека за одржавање информационог система:Дејан Радовановић, дипл.машински инжењер

3. Одсек за противпожарну заштиту, послове одбране и обезбеђење

Шеф одсека за противпожарну заштиту , послове одбране и обезбеђење: Зоран Симић, дипл.машински инжењер

  • Сервис за остале немедицинске услуге