КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

Управник: Доц.др Ратко Томашевић
Главна сестра: ВМС Нада Јевић

Служба кардиологије:

Начелник службе: Проф. др Александар Н. Нешковић
Главна сестра: ВМС Љиља Дунђеровић 

Кардиолошко одељење се постепено развијало од свог оснивања 1972. године, и са реорганизацијом Клинике за интерну медицине 2012. године, постаје Служба за кардиологију, која у свом саставу има пет одељења. У Служби данас ради 22 лекара, међу којима су два редовна професора на катедри за Интерну медицину Медицинског факултета Универзитета у Београду, још двоје доктора наука који су у исто време асистенти на катедри за Интерну медицину, 4 магистра наука, 17 специјалиста интерне медицине, од чега 6 са субспецијализацијом из кардиологије. 

Одељење за интервентн кардиологију опремљено је најсавременијом опремом и  на њему се годишње уради око 1000 интервентних и око 2000 дијагностичких процедура, а од оснивања до данас урађено је двадесет хиљада коронарних процедура. Поред рутинских елективних коронарографија и перкутаних коронарних интервенција, урађене су бројне примарне перкутане интервенције у акутном инфаркту миокарда (око 400 годишње). Катетеризациона сала ради по принципу 24/7/365 и прихвата све болеснике, како са територије Београда, тако и из целе Србије, без обзира на тежину стања. Интервентна екипа је посебно обучена за збрињавање болесника у кардиогеном шоку уз помоћ механичке вентилације, интра-аортне балон пумпе и интензивног инвазивног мониторинга у коронарној јединици, и постигнуто преживљавање у последњих неколико година износи 50%. У рутинску праксу уведене су ендомиокардне биопсије, интраваскуларни ултаразвук коронарних артерија као, фракциона резерва протока (ФФР) и перкутана септална аблација миокарда код болесника са хипертрофичном кардиомиопатијом.

Одељење за интензивну негу у свом саставу има коронарну јединицу која располаже са девет болесничких кревета и посткоронарну јединицу са четири места, као и одсек за хемодинамски мониторинг. Постоји могућност комплетног неинвазивног и инвазивног праћења болесника, механичке вентилације, примене најсавременијег медикаментног лечења, решавања озбиљних поремећаја срчаног ритма пласирањем привремених транскутаних и трансвенских пејсмејкера, као и могућност хемодинамске потпоре најтежих болесника употребом интра-аортне балон пумпе. Годишње се у коронарној јединици лечи око 1200 најтежих кардиолошких болесника, а према стопи морталитета, дужини болничког лечења као и осталим параметрима по којима се процењује квалитет рада, ова коронарна јединица је сваке године међу најуспешнијима у Србији.

На Одељењу неинвазивне дијагностике раде се све неивазивне процедуре у кардиологији: поред стандарних трансторакалних и трансезофагеалних прегледа, изводе се и фармаколошки ехокардиографски тестови, као и ергометријски стрес ехо тестови. Уведене су и нове методе, као што су процена функционалне деформације миокарда (страин и старин рате), као и процена резерве коронарног протока. Такође, свакодневно се раде бројни класични ергометријски и ергоспирометријски тестови, као и 24-часовни Холтер ЕКГ мониторинг и Холтер мониторинг артеријског притиска. Од прошле године уведена је и метода прегледа коронарних артерија помоћу мултислајсног скенера (МСЦТ).

Одељење опште кардиологије располаже са 31 болесничком постељом и захваљујући добро уиграном тиму лекара и медицинских сестара пружају висок ниво лечења, дијагностике и неге хроничних кардиолошких болесника. У саставу Службе за кардиологију ради и амбулантна служба у којој се током године у две смене прегледа и лечи преко 10000 болесника.

1. Одељење опште кардиологије

Шеф одељења: др Радосава Цвјетан
Главна сестра: ВМС Милица Кафеџић

2. Одељење срчане инсуфицијенције

Шеф одељења: др Предраг Миличевић
Главна сестра: ВМС Јованка Лалић

3. Одељење за пејсмејкере и поремећаје срчаног ритма

Шеф одељења: др Срђан Распоповић
Главна сестра: Александра Михајловић

4. Одељење интензивне терапије - коронарна јединица

Шеф одељења: др Милош Панић
Главна сестра: ВМС Зденка Сајдл

5. Одељење неинвазивне дијагностике

Шеф одељења: Доц. др Радосав Видаковић
Главна сестра: ВМС Љиљана Шимпрага

5.1. Одсек ехокардиографије, МСЦТ и НМР

Шеф одсека: Асс. др Иван Станковић
Надзорна сестра: Сања Ставровић-Мишевски

6. Одељење за интервентне кардиоваскуларне процедуре

Шеф одељења: Проф. др Никола Јагић
Главни медицински техничар: ВМС Катарина Јоцић