КБЦ Земун је наставна база две високе здравствене школе струковних студија: 

Висока здравствена школа струковних студија у Београду и Висока здравствено-санитарна школа струковних студија „Висан“.

Студенти стичу практична и функционална знања из области здравствене неге и медицинске рехабилитације. Практична настава опште стручних и уже стручних дисциплина коју студент похађају у КБЦ Земун реализује се тако да омогућава формирање квалитетних високо образовних стручњака, који могу непосредно по завршетку студија да се ангажују за успешно обављање свих врста послова за које су се школовали.