1. Проф. др Милан Јовановић
2. Асс. др Светлана Ваљаревић

 

Наставна база из оториноларингологије са максилофацијалном хирургијом је најстарија наставна база Медицинског факултета у Београду.Основана је 1976.године доласком еминентног стручњака Проф.др Божидара Стефановића.Професор је био први шеф наставне базе и ту функцију је обављао до одласка у пензију 1991.године.Наставну базу су чинили Проф.др Божидар Стефановић, Доц.др Томислав Јањатовић а касније и асистент др Миодраг Јовановић.Ову фазу карактерише продор у онкохирургији ларинкса, отохирургију и пластично-реконструктивној хирургији носа. 

Од 1991.године шеф наставне базе је Проф.др Томислав Јањатовић, који ту функцију обавља до 1996.године,када се пензионисао.Наставну базу у том периоду чине Проф.др Томислав Јањатовић, Проф.др Миодраг Јовановић и асистенти др Зоран Милутиновић и др Миле Штрбац.Овај период карактерише даљи напредак онкохирургије и микрохирургије ларинкса.Пошто је др Милан Јовановић 1996.године изабран за асистента, Наставна база је у једном кратком периоду бројала пет чланова. 

Проф.др Миодраг Јовановић постаје шеф наставне базе 1996 .године и води је до 2002.године, када одлази у пензију.Чланови наставне базе су тада били Проф.др Миодраг Јовановић, Доц.др Зоран Милутиновић, Доц.др Миле Штрбац и асистент др Милан Јовановић.Доктори Милутиновић и Штрбац добијају звање професора и у том периоду је дошло до снажног развоја струке у свим областима. 

Наставна база из оториноралингологије са максилофацијалном хирургијом је од оснивања била у центру збивања у струци и била је основни мотор стручне и етичке едукације студената и специјализаната, као и специјалиста Службе за ОРЛ са МФХ.На тај начин је пресудно утицала на континуирано повећање квалитета стручног и научног рада службе, која већ десетинама година испуњава све услове да добије статус Клинике.Треба споменути и одличне везе лекара Наставне базе са другим здравственим институцијама са којима је увек постојала квалитетна стручна размена. 

Чланови Наставне базе су аутори великог броја стручно-научних радова, књига и монографија и у тој области су у самом врху у оквирима како КБЦ Земун, тако и Катедре за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом Медицинског факултета у Београду.