КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

Управник: Доц.др Ратко Томашевић
Главна сестра: ВМС Нада Јевић

Одељење интензивне терапије

Шеф: Др Бојан Митровић
ВД Главна сестра: МС Дијана Микић

Одељење интернистичке интензивне неге (ОИИН) представља самосталну јединицу Клинике за интерну медицину, која збрињава све критично оболеле интернистичке болеснике, изузев коронарних. Лечење и негу ових болесника спроводе 2 лекара (1 специјалиста и 1 клиничка лекара), као и 13 медицинских сестара средње и више стручне спреме. Укупан смештајни капацитет је 6 кревета, са могућношћу надзора хемодинамике и адекватности гасне размене. Поред тога, спроводи се неинвазивна и инвазивна вентилаторна подршка на 3 вентилаторна места, као и дијализна потпора на 1 месту.

Нова ОИИН усваја савремене доктрине интензивног лечења и праћења болесника. У будућности, упошљавање новог стручног кадра, формирање Јединице полуинтензивне неге, као и набавка савремене опреме, уз континуирану едукацију кадра, свакако ће допринети још успешнијем третману најтежих болесника.