Заједничке медицинске делатности

Управник: Прим.др сци мед. Весна Либек
Главна сестра: ВМС Милена Милисављевић


Служба за специјалистичке и консултативне прегледе

Начелник: Прим. др сци. мед Биљана Обрадовић Томашевић
Главна сестра: ВСС Споменка Јовић

 

Служба за специјалистичке и консултативне прегледе КБЦ Земун основана је систематизацијом из 2012. године. Комплетно реновирање објекта у коме се служба налази је завршено марта 2020. године тако да се сада пружање здравствених услуга врши у најсавременијим условима. У служби ради 11 лекара од тога су 8 лекари специјалисти и 3 лекари на специјализацији, 41 медицинска сестра од којих су 6 са вишом медицинском школом, 3 виша санитарна техничара и 1 виши дијететичар.

У склопу одсека специјалистичких прегледа формиране су амбуланте за гинеколошке, оториноларинголошке и МФХ, уролошке, хируршке, неурохируршке, ортопедске и трауматолошке, кардиолошке, гастроентеролошке, пулмолошке, нефролошке, ендокринолошке, хематолошке, неуролошке, физијатријске прегледе, хипербаричну медицину-прегледе као и амбуланта за остеодензитометрију. Прегледе у овим амбулантама врше лекари специјалисти одговарајућих служби КБЦ Земун.

Одсек консултатаивних прегледа састоји се од 7 кабинета: кабинет за дерматовенерологију, кабинет за офталмологију, кабинет за психијатрију, кабинет за ултразвучну дијагностику, кабинет за реуматологију, кабинет за клиничку дијететику и санитарни надзор и кабинет за клиничку фармакологију.

Лекари службе за специјалистичке и консултативне прегледе обављају консултативне прегледе пацијената који су хоспитализовани у КБЦ Земун. На тај начин се значајно подиже квалитет пружене услуге уз омогућавање свеобухватнијег лечења. Овакав приступ прати најсавременије светске трендове и доктрине хоспиталног збрињавања пацијената. Осим консултативних прегледа, лекари службе врше и амбулантне прегледе за спољне пацијенте.

1. Одсек за специјалистичке прегледе

Шеф одсека: Спец.др мед Ранка Јоцић
Надзорна сестра: ВМС Гордана Матић

 • Амбуланта за гинеколошке прегледе
 • Амбуланта за ОРЛ и МФХ прегледе
 • Амбуланта за уролошке прегледе
 • Амбуланта за хируршке прегледе
 • Амбуланта за трауматолошке прегледе
 • Амбуланта за неурохируршке прегледе
 • Амбуланта за гастроентеролошке прегледе
 • Амбуланта за кардиолошке прегледе
 • Амбуланта за неуролошке прегледе
 • Амбуланта за пулмолошке прегледе
 • Амбуланта за нефролошке прегледе
 • Амбуланта за ендокринолошке прегледе
 • Амбуланта за хематолошке прегледе
 • Амбуланта за физијатријске прегледе
 • Амбуланта за остеодензитометрију
 • Амбуланта за хипребаричну медицину - прегледе

2. Одсек консултативних прегледа

Шеф одсека: Мр сц мед Јелена Маринковић
Надзорна сестра: МС Гордана Васовић

 • Кабинет за дерматовенерологију
 • Кабинет за офталмологију
 • Кабинет за психијатрију
 • Кабинет за ултразвучну дијагностику
 • Кабинет за реуматологију
 • Кабинет за клиничку дијететику и санитарни надзор
 • Кабинет за клиничку фармакологију