Време посета:

  • Уторак од 15:00 - 15:30 часова;
  • Четвртак од 15:00 - 15:30 часова;
  • Недеља од 15:00 до 15:30 часова;
  • Лични контакт рођацима са ординирајућим лекаром је могућ од 13:00 до 14:00 часова;<

Посете у болници су забрањене:

  • деци до 7 година старости;
  • на одељењима интезивних нега;

Посете се могу забранити или ограничити уколико је то у интересу заштите здравља пацијента. Забрана или ограничење могу бити у погледу времена и броја посетилаца. Максималан број посетилаца је 3.