1. Проф. др Александар Нешковић – Шеф наставне базе 
2. Доц. др Миодраг Вукчевић
3. Доц. др Ратко Томашевић
4. Доц.др Радосав Видаковић
5. Доц.др Зоран Глувић
6. Доц.др Тамара Јемцов
7. Доц. др сц мед. Зорица Цветковић
8. Асс. др Иван Станковић
9. Асс. др Милена Лачковић
10. Асс др Срђан Кафеџић
11. Асс.др Бојан Митровић
12. Асс.др Јована Кушић Миличевић

 Клиника за Интерну медицину истовремено је и наставна база Интерне медицине Медицинског факултета у Београду.Наставна база Интерне медицине у Земунској болници основана је 1970 године, доласком Проф.др Ивана Ламбића.Тада је започела нова ера у развоју интерне медицине у болници и покренута настава на свим интернистичким гранама.Током четири деценије постојања, свој допринос едукативном и истраживачком раду у наставној бази дали су професори Иван Ламбић, Михаило Стајић, Душица Челекетић, Мирјана Кротин, Стева Пљеша, Доц.др Александар Д. Поповић и асистенти Петко Ристић, Милорад Стојановић, Никола Ђукић, Бранислав Милановић, Гордана Маглић и Милица Деклева.

Шефови наставне базе од њеног оснивања до данас, поред Проф.др Ламбића, били су професори Михаило Стајић, Градимир Голубовић, Стева Пљеша, Душица Челекетић и Александар Н.Нешковић. 

Поред редовне наставе, предавања и вежби, које се одржавају за студенте медицине II,III,IV i V године, наставници учествују и у извођењу свих облика последипломске наставе (специјализације и уже специјализације из интерне медицине, академске специјализације, докторске студије). 

Формирањем наставне базе, уз едукацију студената и унапређење стручног рада у болници започет је и озбиљан научноистраживачки рад.Планиране су и спроведене бројне студије из области кардиологије,нефрологије,гастроентерологије и ендокринологије,резултати тих студија су приказивани на највећим међународним конгресима и публиковани у елитним међународним часописима.Као посебно вредну, помињемо „Београдску ехокардиографску студију ремоделовања леве коморе након инфаркта миокарда“, коју је осмислио Доц.др Александар Д.Поповић и чији су резултати публиковани у чак 17 радова у најпрестижнијим међународним часописима, 4 доктората и 3 магистарска рада. 

Значајан допринос истраживачком раду на Клиници дају лекари који су стекли висока научна звања, Зорица Рашић-Милутиновић и Гордана Перуничић-Пековић, научни саветници,Радосав Видаковић-виши научни сарадник и Зорица Цветковић-научни сарадник. 

Наставну базу Интерне медицине Медицинског факултета у Београду тренутно чине два редовна професора, доцент и шест клиничких асистената.