Заједничке медицинске делатности

Управник: Прим.др сци мед. Весна Либек
Главна сестра: ВМС Милена Милисављевић


Служба за лабораторијску дијагностику

Начелник: Мр пх. Милица Мамић
Главни техничар: ВЛТ Љиљана Мијатовић

 

У Служби за лабораторијску дијагностику запослено је укупно 41 здравствени радник: 7 са високом стручном спремом, 9 са вишом стручном спремом и 25 са средњом стручном спремом.

Микробиолошка лабораторија рутински обавља бактериолошку анализу различитих узорака: изолација и идентификација патогена, испитивање осетљивости бактеријских патогена на антибиотике и праћење учесталости резистенције појединих врста микроорганизама, класичним или делимично аутоматизованим поступцима. Поред тога, ради и контролу болничке средине и учествује у надгледању болничких инфекција, учешћем микробиолога у раду Комисије за болничке инфекције. У спектру рада микробиолошке лабораторије су и анализе за доказивање присуства цревних паразита, као и дијагностика гљивичних инфекција. Биохемијска и хематолошка лабораторија раде непрекидно 24 сата за ургентне анализе, док је цео спектар анализа доступан у преподневној смени.

Лабораторије су опремљене савременим апаратима, тако да се дијагностичке методе и процедуре спроводе на најсавременији начин. У хематолошкој лабораторији нова опрема, захваљујући примени савремених техничких достигнућа, могућава аутоматско одређивање комплетне крвне слике са петоделном и троделном диференцијацијом леукоцита и одређивање МДW-а као маркера септичних стања. Биохемијско оделење може у сваком моменту, да анализира примљени узорак, на најновијим апаратима (400 до 1200 анализа/сат) и да у најкраћем времену изда тражени резултат. Имунохемијске анализе које обухватају одређивање хормона, тумор маркера и маркера срчане функције, раде се на најсавременијим апаратаима, највише класе у светским размерама. Дијагностика ургентних стања је унапређена укључивањем имунохемијских параметара функције срца у панел хитних анализа доступних 24х саког дана. Анализа урина се ради на полуаутоматском апарату и планира се увођење потпуно аутоматизованог целокупног прегледа урина укључујући и седимент. Тимским радом и посвећеношћу свих запослених, постиже се максимална поузданост налаза и ефикасност у њиховом издавању за најкраће време.

Поштујући принципе добре лабораторијске праксе одмах по оснивању Југословенског националног програма спољашње контроле квалитета YУНЕQАС – медицинска биохемија 1998. године лабораторијска служба се укључила у испитивање непознатих контролних узорака. Спољашња контрола квалитета рада се и даље непрекидно спроводи учешћем у специјализованим програмима за биохемијске параметре на сваких 15 дана и за хематолошке и имунохемијске параметре сваког месеца. Извештаји о квалитету резултата за појединачне узорке и полугодишње или годишње циклусе обрађених узорака, увек су у статистички задатим оквирима, што потврђују одговарајући извештаји.

Служба за лабораторијску дијагностику КБЦ Земун је већ дуги низ година отворена за сарадњу са другим установама, укључујући и стручне образовне, тако да се у овој служби спроводи стручна пракса за лаборанте Средње медицинске школе и за више лаборанте Високе медицинске школе струковних студија. Статус ове лабораторије, као Наставне базе Фармацеутског факултета, Универзитета у Београду, омогућава да у њој студенти фармације и специјализанти медицинске биохемије, са овог факултета, обављају стручну праксу.

1. Одсек пријема материјала

В.Д. Шеф: Мр пх. Ана Мисић
В.Д. Надзорни лабораторијски техничар: Весна Миљански

2. Одсек за биохемијске и имунохемијске анализе

В.Д. Шеф: Мр пх. Милица Мамић
Надзорни лабораторијски техничар: ВЛТ Нада Дробњак

3. Одсек за хематолошке анализе

В.Д. Шеф: Мр пх .Душица Лисица

4. Одсек микробиологије са паразитологијом

Шеф: др Мирко Јањушевић
Надзорни лабораторијски техничар: ЛТ Јасна Ђуровић