НАСТАВНА БАЗА КАТЕДРЕ ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

НАСТАВНА БАЗА КАТЕДРЕ ХИРУРГИЈЕ СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

НАСТАВНА БАЗА КАТЕДРЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ