КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

Управник: Доц.др Ратко Томашевић
Главна сестра: ВМС Нада Јевић

Служба гастроентерологије са хепатологијом

Начелник: Мр сци.мед.др Миодраг Словић
Главна сестра: ВМС Мирјана Јанићијевић

Служба гастроентерологије са хепатологијом данас има 10 лекара, 15 медицинских сестара и 1 медицинског техничара. 

Поред рутинских метода у гастреонтеролошкој и хепатолошкој дијагностици (ултрасонографија абдомена, слепе и циљане биопсије јетре, езофагогастродуоденоскопија и колоноскопија), у Служби гастроентерологије и хепатологије раде се и високо специјализоване интервентне ендоскопске процедуре као што су: склерозација крварећих лезија гастроинтестиналног тракта и лигатура проширених вена једњака, ЕРЦП дијагностика хепатобилијарног тракта, као и његова терапијска примена (стављање стентова, бужирање, сфинктеротомија са екстракцијом калкулуса уз биопсије, цитолошка дијагностика и узимање брисева). Примењује се и метода постављања перкутаних гастростома (ПЕГ), као и балон дилатација сужења различите етиологије у дигестивном систему, на жучним и панкреасним водовима. Такође се примењује пункција одговарајућих цистичних промена у абдомену са евакуацијом и цитолошком дијагностиком њихових садржаја. У дијагностици сумњивих малигних лезија дигестивног тракта користи се специјална ендоскопска техника НБИ (нарроw-банд имагинг), а може се радити и ендоскопско уклањање полипоидних промена, као и ограничене мукозектомије у дијагностичке и терапијске сврхе. Предвиђено је и увођење дијагностичког и интервентног ендоскопског ултразвука у свакодневни рад. Служба гастроентерологије и хепатологије, уз постојећу технику, има и обучен средњи и високи медицински кадар који је способан да одговори овим комплексним дијагностичким и терапијским изазовима.

Данас је Служба гастроентерологије и хепатологије републички референтни центар за лечење хепатитиса, републички референтни центар за лечење болесника са ИБД (инфламаторне болести црева) и биолошку терапију, коју је увела у свакодневну клиничку праксу од 2011. године. Такође је и републички референтни центар за лечење болесника са Баретовим једњаком.

1. Одељење гастроентерологије

Шеф одељења: др Александар Павловић
В.Д. Главна сестра: МС Љиљана Ћурчић

1.1. Одсек за ендоскопије и дневне болнице

Шеф одсека: Мр сци.мед. др Ђукић Никола
Надзорни техничар: МС Здравковић Богдан 

2. Одељење хепатологије

Шеф одељења: др Јакшић Дуња
В.Д. Главна сестра: МС Стевовић Нина

2.1. Одсек за ехосонографију и функционална испитивања дигестивног тракта

Шеф одсека: др Обрадовић Милица
Надзорна сестра: МС Шолаја Кристина